งานประกวดที่ซ่อนก็ได้ยุติการรับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราหวังว่าทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมประกวดจะสามารถส่งผลงานเข้ามาได้ทันเวลานะคะ ในช่วงสองสามวันต่อไปนี้เราจะทำการให้คะแนนผลงานที่ถูกส่งเข้ามาประกวดและจะทำการประกาศผลผู้ชนะเร็วๆนี้! และในระหว่างที่รอเราก็ได้เตรียมไฮไลต์จากงานประกวดมาไว้ในวีดีโอด้านล่างแล้วค่ะและนี่คือที่ซ่อนที่ถูกนำมาตัดต่อเป็นวีดีโอ:
  • Treehouse Sanctuary at the Shrine ผลงานโดย keldemahll
  • Lioneye's Watch ผลงานโดย TallBird
  • Palace Owners' Association ผลงานโดย woozel
  • Celestial Hideout of the Shifting Memories ผลงานโดย Christopher93
  • Japanese Resort & Onsen ผลงานโดย AzazeIIe
  • Thieves's Den ผลงานโดย Lina5555
  • Delirium Hideout ผลงานโดย MaxSpringer
  • Solemn Cathedral ผลงานโดย HDragonson
  • Bioengineering Lab ผลงานโดย ajaarrkkss
Posted by 
on
Grinding Gear Games

Report Forum Post

Report Account:

Report Type

Additional Info