เวลาเดียวกันนี้ของสัปดาห์หน้า (วันที่ 22 เวลา 4:00 น) เราจะประกาศข้อมูลเต็มของภาคเสริม 3.7.0 ที่จะเปิดให้เล่นต้นเดือนมิถุนายนนี้ ทีมงานของเรากำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมประกาศและส่วนอื่นๆของภาคเสริม ในระหว่างที่รอ…

Posted by 
on
Grinding Gear Games

Report Forum Post

Report Account:

Report Type

Additional Info