πŸ‘‰ VERY UGLY πŸ‘ˆ Demigod's Dominance clipping with Demigod's Touch and Demigod's Stride

Can something be done with this? It's just hideous and affecting all character models.Demigod's Stride clipping with Demigod's Dominance:

Last edited by MisaMisa on Feb 27, 2019, 2:23:48 AM
Last bumped on Jan 18, 2024, 2:46:07 PM
whats so bad about this again? looks fine for me
"
whats so bad about this again? looks fine for me


Take a look at the right picture :)
Gloves clipping thru the Demigod model ;)
"
dvasan wrote:
whats so bad about this again? looks fine for me


Not sure if trolling or... o.0
There's no issues here.
The swirl on hand is messing with fingers and it creates an perception that there is problem but there is not.
LOL!

ok i smiled

ty for this

i support u btw
β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€ β–‘ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€ β–‘ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€
β–ˆβ–„β–„β–€ β–ˆβ–„β–„β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–€β–€ β–‘ β–ˆβ–„β–„β–€ β–ˆβ–„β–„β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–€β–€ β–‘ β–ˆβ–„β–„β–€ β–ˆβ–„β–„β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–€β–€
β–€β–‘β–€β–€ β–„β–„β–„β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–€ β–€β–‘β–‘β–€ β–€β–€β–€ β–‘ β–€β–‘β–€β–€ β–„β–„β–„β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–€ β–€β–‘β–‘β–€ β–€β–€β–€ β–‘ β–€β–‘β–€β–€ β–„β–„β–„β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–€ β–€β–‘β–‘β–€ β–€β–€β–€
πŸ‘‰ VERY UGLY πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ VERY UGLY πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ VERY UGLY πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ VERY UGLY πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ VERY UGLY πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ VERY UGLY πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ VERY UGLY πŸ‘ˆ
β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€ β–‘ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€ β–‘ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€
β–ˆβ–„β–„β–€ β–ˆβ–„β–„β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–€β–€ β–‘ β–ˆβ–„β–„β–€ β–ˆβ–„β–„β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–€β–€ β–‘ β–ˆβ–„β–„β–€ β–ˆβ–„β–„β–ˆ β–ˆβ–‘β–‘β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–ˆ β–ˆβ–€β–€
β–€β–‘β–€β–€ β–„β–„β–„β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–€ β–€β–‘β–‘β–€ β–€β–€β–€ β–‘ β–€β–‘β–€β–€ β–„β–„β–„β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–€ β–€β–‘β–‘β–€ β–€β–€β–€ β–‘ β–€β–‘β–€β–€ β–„β–„β–„β–ˆ β–ˆβ–€β–€β–€ β–€β–‘β–‘β–€ β–€β–€β–€
Added Demigod Stride clipping with Demigod's Dominance screenshots:

That teaser photo with new zana model might hopefully give us all new character models solving most issues.
Poe 2.0 new trailers when?

Report Forum Post

Report Account:

Report Type

Additional Info