[3.3] Could this be a thing? Chieftain 2x Incinerate Totem.

HI guys,
I'm looking for advices about an 3.3 Incinerate Build with chieftain.
I was thinking on a 2 x Inc. Totem Chieftain with Blood Magic and Rf (for dps boost)

I had fan planning this, even if the gear is non-sense. Could this be a thing?

https://poeplanner.com/AAwAAUEADDEAAILG2FhjPfyMz_ZIXz8UIO8OUEfkUWebrj7Grmjy8B-iAASzwGY8Be98RUcy0evumuBFnVNSfIOnCNgkVkiPRpuh99esmPFsIbA095eFLpQ22EkbKo3sVTpYVcadrgN1nWNfBPrSZp5Y5Voro_IqExZv42o8LYPMtz7-Cti9g1_E9nKp9zLqGHasz37467vtkc4UcQ4837_bT-DDJbzZfIIHOlKGYGFS705eE5LQEuFAoHrvBS107Ua30281krXybqpkhAag-b28nxiRJ-0GDtR8CfanlF5d0f2D23IPWfMaOJBVnz4t0qyqEMz-h3sg-JMdFBVQuX4TpRYLe7Mm88YEpqMGwwKDXxgCTgAAAAMBBgAAAAEGAAAAAfb___8AAADTbxgCuAAAAAMBCgAAAAEDAAAAAQYAAAAAAAAADwEBAAIAJpMBAAABAQ0BBQJpGAIjARQAAwEBAAAAAfQBAAABKAAAAAAAAEEAJAIUAAQBdQACIwAAABQAAAABVAABYwAAAAFTAAE3AAAAAW8AAhkAAAAUAAAABAcPXAAVFO0AFRSqABUUrwAVFDcAGAAAAQEBIwAAAAUBUAABYwAAAAFPAAE8AAAAAQgAATAAAAABbwABCgAAAAF0AAEMAAAAAAAALQB6AhQBBQcAAQIAAAADAREAATAAAAABCgABWQAAAAFbAAE3AAAABAcBewAVFC0CnwAUAQEBIAAAAAYBRgAAAAESAAAAAR4AAAABHgAAAAEIAAAAARAAAAADAwA2AqAAFAEBASAAAAAHARQAAAACVQAAAKAAAAABDwAAAAEKAAAAASgAAAABFAAAAAFkAAAAAwMAIgLAAAABAQEBAAAAAwECAAAAAQEAAAABKAAAAAEAATcAFRQvAFEAAAEBARkAAAAEAREAAU8AAAABcAABNwAAAAFsAAEQAAAAAQoAATAAAAAAAAAvAKQBAAEBAWAAAAAEARQAAVkAAAABcwABNwAAAAFSAAENAAAAAaAAAQEAAAAAAAAxAOMBFAAFAQMAAVkAAAABSQABNwAAAAE1AAEjAAAAAQIAATAAAAABAQABMAAAAAQHAB8AIwAUAQEAAgEJAAIBAAAAvv___wEZAAEBAAAAAAAAGQBoABQCAQEQAAAAAQABAQoAASgAAAAAAAAbAF4AFAEBAAIBDAAB7P___wEUAAEBAAAAAAAAGwBgABQBAQACAQAAAWQAAAABDAAB7P___wAAABsAZAAUAQEAAgERAAEoAAAAAQ4AAQEAAAAAAAA=

Any thought about it?

Thanks to everyone for replying to it!!!
Last bumped on May 23, 2018, 6:17:36 PM

Report Forum Post

Report Account:

Report Type

Additional Info