ไอเทม

ชื่อ เลเวล สถานะ Tags
Prefix The Shaper's 68 ได้รับสกิล Intimidating Cry เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 เพิ่มค่า ความแม่นยำ 5% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
มีโอกาส (20-25)% ที่จะได้ Frenzy Charge หากบล็อกการโจมตีได้
Attack
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (22-25) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-25) ถึง (26-35) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ Damage, Elemental, Cold
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage, Elemental, Cold
Prefix Eldritch 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 3 ถึง 6 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (6-7) ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Attack, Caster
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Attack, Caster
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (22-27) ถึง (41-46) Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (28-32) ถึง (47-51) Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (33-39) ถึง (52-55) Damage, Elemental, Fire
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-20) ถึง (22-25) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ Damage, Elemental, Fire
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย ไฟ (20-25) ถึง (26-35) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ Damage, Elemental, Fire
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Attack, Caster
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Attack, Caster
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (41-47) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ Damage, Elemental, Lightning
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (48-60) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ Damage, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (9-12) ถึง (48-52) ให้กับการโจมตีและเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Attack, Caster
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (13-16) ถึง (56-60) ให้กับการโจมตีและเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Attack, Caster
Suffix of Redemption 68 ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที Mana
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที Mana
Suffix of Redemption 75 ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที Mana
Suffix of Shaping 80 ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที Mana
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-8) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ Damage, Physical
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (9-11) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ Damage, Physical
Suffix of Splintering 70 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก Attack
Prefix The Shaper's 80 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก Attack
Prefix Warlord's 80 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก Attack
Suffix of Many 86 ธนูยิงเพิ่มได้อีก 2 ลูก Attack
Suffix of the Elder 68 โอกาส (20-25)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
โอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
Suffix of the Elder 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตี (2-3)% ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว
Suffix of the Elder 75 โอกาสในการบล็อคการโจมตี (4-5)% ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว
Suffix of the Elder 68 โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (2-3)% Defences
Suffix of Redemption 75 โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (3-5)% Defences
Suffix of Redemption 75 โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (2-4)% Defences
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (0.5-1)% Attack, Critical
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (0.5-1)% Attack, Critical
Suffix of the Hunt 84 มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (1.1-1.5)% Attack, Critical
Suffix of the Elder 84 มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (1.1-1.5)% Attack, Critical
Suffix of Shaping 68 (0.5-1)% to Spell Critical Strike Chance Caster, Critical
Suffix of the Hunt 68 (0.5-1)% to Spell Critical Strike Chance Caster, Critical
Suffix of Shaping 84 (1.1-1.5)% to Spell Critical Strike Chance Caster, Critical
Suffix of the Hunt 84 (1.1-1.5)% to Spell Critical Strike Chance Caster, Critical
Prefix Hunter's 82 You can apply an additional Curse Caster, Curse
Suffix of Shaping 68 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Prefix Eldritch 68 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Suffix of Shaping 75 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
Prefix Hunter's 75 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Prefix Hunter's 80 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
Suffix of the Elder 82 สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก
Suffix of the Conquest 82 สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก
Prefix The Shaper's 70 จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ 1
Suffix of the Clouds 1 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (1-4) Attribute
Suffix of the Sky 11 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (5-8) Attribute
Suffix of the Meteor 22 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (9-12) Attribute
Suffix of the Comet 33 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (13-16) Attribute
Suffix of the Heavens 44 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (17-20) Attribute
Suffix of the Galaxy 55 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (21-24) Attribute
Suffix of the Universe 66 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (25-28) Attribute
Suffix of the Infinite 77 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (29-32) Attribute
Suffix of the Multiverse 85 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (33-35) Attribute
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย (11-15)% Damage
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย (16-20)% Damage
Prefix Warlord's 85 เพิ่มความเสียหาย (21-25)% Damage
Suffix of the Crystal 12 ต้านทาน ทุกธาตุ (3-5)% Elemental, Resistance
Suffix of the Prism 24 ต้านทาน ทุกธาตุ (6-8)% Elemental, Resistance
Suffix of the Kaleidoscope 36 ต้านทาน ทุกธาตุ (9-11)% Elemental, Resistance
Suffix of Variegation 48 ต้านทาน ทุกธาตุ (12-14)% Elemental, Resistance
Suffix of the Rainbow 60 ต้านทาน ทุกธาตุ (15-16)% Elemental, Resistance
Suffix of the Elder 68 ต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% Elemental, Resistance
Suffix of the Conquest 68 ต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% Elemental, Resistance
Suffix of the Conquest 70 ต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% Elemental, Resistance
Suffix of the Elder 75 ต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% Elemental, Resistance
Suffix of the Conquest 75 ต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% Elemental, Resistance
Suffix of the Span 85 ต้านทาน ทุกธาตุ (17-18)% Elemental, Resistance
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มผลของออร่า Anger (48-54)% Aura
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มผลของออร่า Anger (28-33)% Aura
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มผลของออร่า Anger (55-60)% Aura
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มผลของออร่า Anger (34-40)% Aura
Suffix of the Conquest 75 ลดมานาสำรอง ของ Anger (25-20)% Mana, Aura
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล Anger เลเวล 22
Prefix Eldritch 68 สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (15-18)%
Damage, Gem
Prefix Eldritch 75 สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (19-22)%
Damage, Gem
Prefix Eldritch 82 สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-25)%
Damage, Gem
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
Prefix Warlord's 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-10)%
Prefix Warlord's 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
Prefix Eldritch 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
Suffix of the Elder 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (11-15)%
Prefix Warlord's 80 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Prefix Eldritch 82 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Suffix of the Elder 82 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (16-20)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (27-31)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (17-21)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (22-25)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (32-35)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (26-30)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (36-40)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (25-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (31-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (41-45)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 3% ต่อค่า Strength 50 หน่วย
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 5% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
Prefix The Shaper's 68 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
Gem
Prefix The Shaper's 75 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
Gem
Prefix The Shaper's 83 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Gem
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (13-16)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (7-8)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (8-11)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 71 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (9-10)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 71 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (17-20)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 75 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (12-15)% Damage, Physical
Suffix of Zeal 15 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (3-4)% Attack, Caster, Speed
Suffix of Fervour 45 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5-6)% Attack, Caster, Speed
Suffix of Haste 70 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (7-8)% Attack, Caster, Speed
Suffix of the Conquest 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตี (5-6)% ถ้าคุณได้บล็อคการโจมตีมาเร็วๆนี้
Suffix of the Conquest 75 โอกาสในการบล็อคการโจมตี (7-8)% ถ้าคุณได้บล็อคการโจมตีมาเร็วๆนี้
Prefix Bully's 4 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (4-8)% Damage, Attack
Prefix Thug's 15 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (9-16)% Damage, Attack
Prefix Brute's 30 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17-24)% Damage, Attack
Prefix Assailant's 60 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (25-29)% Damage, Attack
Prefix Predator's 81 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (30-34)% Damage, Attack
Prefix Hunter's 68 มีโอกาส (8-11)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี Physical, Attack
Prefix Hunter's 80 มีโอกาส (12-15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี Physical, Attack
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
Damage, Attack, Speed
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
Damage, Attack, Speed
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
Damage, Attack, Speed
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
Damage, Attack, Speed
Suffix of Redemption 68 โจมตีเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา Attack, Speed
Suffix of the Elder 68 โจมตีเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา Attack, Speed
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% ถ้าคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้ Attack, Speed
Suffix of the Conquest 68 โจมตีได้เร็วขึ้น (23-26)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ Attack, Speed
Suffix of the Conquest 68 โจมตีได้เร็วขึ้น (13-16)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ Attack, Speed
Suffix of the Conquest 73 โจมตีได้เร็วขึ้น (27-30)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ Attack, Speed
Suffix of the Conquest 73 โจมตีได้เร็วขึ้น (17-20)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ Attack, Speed
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
Attack, Speed
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
Attack, Speed
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
Attack, Speed
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
Attack, Speed
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (20-22)% ขณะที่คุณมี Fortify Attack, Speed
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (10-12)% ขณะที่คุณมี Fortify Attack, Speed
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (23-25)% ขณะที่คุณมี Fortify Attack, Speed
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (13-15)% ขณะที่คุณมี Fortify Attack, Speed
Prefix Thorny 1 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (1-4) ไปยังผู้โจมตีประชิด Damage, Physical
Prefix Spiny 10 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (5-10) ไปยังผู้โจมตีประชิด Damage, Physical
Prefix Barbed 20 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (11-24) ไปยังผู้โจมตีประชิด Damage, Physical
Prefix Jagged 35 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (25-50) ไปยังผู้โจมตีประชิด Damage, Physical
Suffix of Redemption 68 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (15-18)% Attack
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (5-6)% Attack
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (5-6)% Attack
Suffix of Redemption 70 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (19-22)% Attack
Suffix of Redemption 73 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (23-25)% Attack
Suffix of Shaping 75 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (7-8)% Attack
Suffix of the Elder 75 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (7-8)% Attack
Suffix of Shaping 81 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (9-10)% Attack
Suffix of the Elder 81 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (9-10)% Attack
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสยั่วยุศัตรู (5-6)% Attack
Suffix of the Crusade 70 มีโอกาสยั่วยุศัตรู (7-8)% Attack
Suffix of the Crusade 73 มีโอกาสยั่วยุศัตรู (9-10)% Attack
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (5-7)% Aura
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (15-20)% Aura
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (8-10)% Aura
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (21-25)% Aura
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (21-25)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (21-25)%
Physical, Chaos, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 70 มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (26-30)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (26-30)%
Physical, Chaos, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 75 มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (31-35)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (31-35)%
Physical, Chaos, Attack, Ailment
Suffix of Stoicism 23 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (8-11)% Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Suffix of Resolve 41 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (12-15)% Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Suffix of Fortitude 57 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16-19)% Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Suffix of Shaping 68 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (15-22)% Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Suffix of Will 73 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (20-23)% Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Suffix of Shaping 75 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (23-30)% Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Suffix of Shaping 81 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (31-35)% Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Suffix of the Crusade 68 โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง Elemental, Cold, Ailment
Suffix of the Crusade 70 โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง Elemental, Cold, Ailment
Suffix of the Crusade 75 โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง Elemental, Cold, Ailment
Suffix of the Crusade 68 โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Crusade 70 โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Crusade 75 โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Crusade 68 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (21-25)%
Suffix of Shaping 68 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15-20)%
Suffix of the Crusade 70 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26-30)%
Suffix of the Crusade 75 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (31-35)%
Suffix of Shaping 75 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (21-25)%
Suffix of Shaping 80 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26-30)%
Suffix of the Crusade 68 โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Crusade 70 โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Crusade 75 โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Relentlessness 1 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (20-22)%
Suffix of Persistence 1 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (17-19)%
Suffix of Surefootedness 1 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14-16)%
Suffix of Composure 1 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (11-13)%
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (16-20)%
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (15-22)%
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (21-25)%
Suffix of the Elder 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (23-30)%
Suffix of the Conquest 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (26-30)%
Suffix of the Elder 82 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (31-35)%
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที Mana
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟูมานา 0.7% ต่อวินาที Mana
Suffix of the Conquest 73 ฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที Mana
Suffix of the Conquest 73 ฟื้นฟูมานา 0.8% ต่อวินาที Mana
Prefix Recovering 5 เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (10-20)% Life
Prefix Inspiring 5 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา จากขวดมานา (10-20)% Mana
Suffix of Refilling 2 เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (10-20)%
Suffix of Overflowing 85 เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (21-30)%
Suffix of Savouring 7 เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (10-20)%
Suffix of Sipping 3 ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (20-10)%
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (8-12)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (5-6)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (13-17)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (7-8)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (18-22)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (9-10)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Elder 68 Attacks have 10% chance to cause Bleeding
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (15-25)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Conquest 68 Attacks have 10% chance to cause Bleeding
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (15-25)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Conquest 75 Attacks have 15% chance to cause Bleeding
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Elder 75 Attacks have 15% chance to cause Bleeding
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of Bloodletting 20 Attacks have 20% chance to cause Bleeding
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (21-30)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of Haemophilia 40 Attacks have 25% chance to cause Bleeding
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (31-40)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of Exsanguination 60 Attacks have 30% chance to cause Bleeding
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (41-50)%
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (100-109)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (60-69)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (70-79)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (110-119)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (80-89)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (120-129)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (130-134)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (90-94)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (20-25)%
Damage, Physical, Attack, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
Damage, Physical, Attack, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (31-35)%
Damage, Physical, Attack, Ailment, Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 16
โอกาส (5-6)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
โอกาส (7-8)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20
โอกาส (9-10)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Gem
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อคการโจมตี (2-3)%
Suffix of the Conquest 68 โอกาสบล็อคการโจมตี (2-3)%
Suffix of the Elder 80 โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
Suffix of the Conquest 80 โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
Suffix of Deflection 8 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (1-2)%
Suffix of Protection 19 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (3-4)%
Suffix of Cover 30 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (5-6)%
Suffix of Asylum 55 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (7-8)%
Suffix of Refuge 70 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (9-10)%
Suffix of Sanctuary 81 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (11-12)%
Suffix of Redemption 68 โอกาสบล็อค การโจมตี (2-4)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 68 โอกาสบล็อค การโจมตี (2-4)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Redemption 70 โอกาสบล็อค การโจมตี (5-7)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Redemption 73 โอกาสบล็อค การโจมตี (8-9)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 75 โอกาสบล็อค การโจมตี (5-7)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 80 โอกาสบล็อค การโจมตี (8-9)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Burning 20 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (21-30)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Burning 20 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (16-20)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Combusting 40 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (21-25)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Combusting 40 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (31-40)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Conflagrating 60 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (26-30)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Conflagrating 60 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (41-50)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (60-69)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (100-109)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (70-79)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (110-119)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (80-89)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (120-129)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (90-94)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (130-134)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (20-25)%
Damage, Elemental, Fire, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (26-30)%
Damage, Elemental, Fire, Gem
Suffix of the Elder 82 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (31-35)%
Damage, Elemental, Fire, Gem
Prefix Warlord's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้ Elemental, Fire
Prefix The Shaper's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้ Elemental, Fire
Suffix of the Hunt 68 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา Caster, Speed
Suffix of Shaping 68 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา Caster, Speed
Suffix of Redemption 68 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (23-26)% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้ Caster, Speed
Suffix of Redemption 68 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (13-16)% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้ Caster, Speed
Suffix of Redemption 73 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (27-30)% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้ Caster, Speed
Suffix of Redemption 73 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (17-20)% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้ Caster, Speed
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (17-21)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (7-11)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (22-25)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (6-9)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (6-9)%
Suffix of the Crusade 73 มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (10-12)%
Suffix of Shaping 84 มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (10-12)%
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 18
โอกาส 10% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Physical, Attack, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 20
โอกาส 15% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Physical, Attack, Ailment, Gem
Suffix of Redemption 68 โอกาสบล็อคการโจมตี (10-12)% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้
Suffix of Redemption 73 โอกาสบล็อคการโจมตี (13-15)% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 (25-40)% chance to Chill Attackers for 4 seconds on Block Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Shaping 68 (25-40)% chance to Chill Attackers for 4 seconds on Block Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Shaping 75 (41-50)% chance to Chill Attackers for 4 seconds on Block Elemental, Cold, Ailment
Suffix of the Crusade 75 (41-50)% chance to Chill Attackers for 4 seconds on Block Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Haze 25 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3-4)%
Suffix of Mist 35 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Suffix of Haze 62 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 3%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3-5)%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3-5)%
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (6-8)%
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (6-8)%
Suffix of Fog 78 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (9-10)%
Suffix of Shaping 84 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (9-10)%
Suffix of Fog 85 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (5-6)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3-5)% หากผู้เล่นเพิ่งบล็อคมาเร็วๆนี้
Suffix of Freezing 15 โอกาส (12-15)% ที่จะแช่แข็ง Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Freezing 15 โอกาส (6-8)% ที่จะแช่แข็ง Elemental, Cold, Ailment
Prefix Redeemer's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix The Shaper's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix The Shaper's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix Redeemer's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Elemental Proliferation เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
โอกาส (5-7)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment, Gem
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Elemental Proliferation เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
โอกาส (8-10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 18
โอกาส (5-7)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 20
โอกาส (8-10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment, Gem
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (5-7)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
Suffix of Ignition 15 โอกาส (12-15)% ที่จะลุกไหม้ Elemental, Fire, Ailment
Suffix of Ignition 15 โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้ Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Eldritch 68 โอกาส (4-6)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Warlord's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Eldritch 75 โอกาส (7-10)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Hunter's 85 มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (7-10)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 18
มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
Attack, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 20
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
Attack, Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 18
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 15%
Chaos, Attack, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 20
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 20%
Chaos, Attack, Ailment, Gem
Suffix of Shocking 15 โอกาส (6-8)% ที่จะช็อต Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Shocking 15 โอกาส (12-15)% ที่จะช็อต Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Crusader's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-7) ถึง (34-38) ถ้าศัตรูช็อค
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Prefix The Shaper's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-7) ถึง (34-38) ถ้าศัตรูช็อค
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Crusader's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-10) ถึง (41-45) ถ้าศัตรูช็อค
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Prefix The Shaper's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-10) ถึง (41-45) ถ้าศัตรูช็อค
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Crusade 68 (25-40)% chance to Shock Attackers for 4 seconds on Block Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Shaping 68 (25-40)% chance to Shock Attackers for 4 seconds on Block Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Shaping 75 (41-50)% chance to Shock Attackers for 4 seconds on Block Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Crusade 75 (41-50)% chance to Shock Attackers for 4 seconds on Block Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Hunt 78 มีโอกาส (7-11)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Suffix of the Hunt 81 มีโอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Prefix Hunter's 85 มีโอกาส (7-10)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Prefix Eldritch 75 มีโอกาส (11-20)% ที่จะป้องกันด้วยค่าเกราะสองเท่า Defences
Prefix Eldritch 80 มีโอกาส (21-30)% ที่จะป้องกันด้วยค่าเกราะสองเท่า Defences
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-6)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (15-18)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส (5-6)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาส (7-8)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาส (19-22)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 มีโอกาส (23-25)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส (7-8)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 80 มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Prefix Hunter's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต Life
Prefix Waning 4 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (26-35)% Damage, Chaos
Prefix Waning 4 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (14-18)% Damage, Chaos
Prefix Wasting 12 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (36-45)% Damage, Chaos
Prefix Wasting 12 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (19-23)% Damage, Chaos
Prefix Deteriorating 36 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (46-55)% Damage, Chaos
Prefix Deteriorating 36 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (24-28)% Damage, Chaos
Prefix Atrophying 64 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (56-65)% Damage, Chaos
Prefix Atrophying 64 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (29-33)% Damage, Chaos
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (8-12)% Damage, Chaos
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (8-12)% Damage, Chaos
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (16-20)% Damage, Chaos
Prefix Disintegrating 78 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (34-38)% Damage, Chaos
Prefix Disintegrating 78 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (66-75)% Damage, Chaos
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (13-16)% Damage, Chaos
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (13-16)% Damage, Chaos
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (21-25)% Damage, Chaos
Suffix of the Lost 16 ต้านทาน เคออส (5-10)% Chaos, Resistance
Suffix of Banishment 30 ต้านทาน เคออส (11-15)% Chaos, Resistance
Suffix of Eviction 44 ต้านทาน เคออส (16-20)% Chaos, Resistance
Suffix of Expulsion 56 ต้านทาน เคออส (21-25)% Chaos, Resistance
Suffix of Exile 65 ต้านทาน เคออส (26-30)% Chaos, Resistance
Suffix of Bameth 81 ต้านทาน เคออส (31-35)% Chaos, Resistance
Suffix of the Elder 68 ต้านทาน เคออส (20-25)% ขณะได้รับผลจากยา Chaos, Resistance
Suffix of the Elder 75 ต้านทาน เคออส (26-30)% ขณะได้รับผลจากยา Chaos, Resistance
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 16
(8-12)% increased Effect of Cold Ailments
Elemental, Cold, Ailment, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 18
(13-16)% increased Effect of Cold Ailments
Elemental, Cold, Ailment, Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 20
(17-20)% increased Effect of Cold Ailments
Elemental, Cold, Ailment, Gem
Prefix Redeemer's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น Elemental, Cold, Ailment
Prefix The Shaper's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Clarity เลเวล 22
Prefix Atrophic 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix Atrophic 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix Festering 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix Festering 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix Mortifying 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix Mortifying 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Chilled 13 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (7-8) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Icy 21 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frigid 29 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-9) ถึง (13-16) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 36 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-11) ถึง (16-19) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 45 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-13) ถึง (20-24) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 53 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (24-28) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 65 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-19) ถึง (29-34) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-22) ถึง (34-40) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ Elemental, Cold
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น โล่พลังงาน Defences, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต Life, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต Life, Elemental, Cold
Prefix Inclement 4 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (14-18)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Inclement 4 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (26-35)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Bleak 12 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (19-23)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Bleak 12 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (36-45)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Boreal 36 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (46-55)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Boreal 36 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (24-28)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Gelid 64 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (56-65)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Gelid 64 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (29-33)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (8-12)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (8-12)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Heartstopping 78 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (34-38)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Heartstopping 78 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (66-75)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Shaping 80 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (13-16)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (13-16)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Snow 12 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (3-7)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Sleet 24 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (8-12)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Ice 36 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13-17)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Rime 50 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (18-22)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Floe 64 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (23-26)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Glaciation 76 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27-30)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (21-25)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (26-30)% Damage, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45-52)%
Damage, Elemental, Cold, Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (53-56)%
Damage, Elemental, Cold, Gem
Prefix The Shaper's 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (57-60)%
Damage, Elemental, Cold, Gem
Prefix Bitter 2 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10-19)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Biting 11 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20-29)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Alpine 23 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30-39)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Snowy 35 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (40-49)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Hailing 46 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (50-64)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Crystalline 58 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65-74)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Cryomancer's 64 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (85-99)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Tul's 84 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (100-109)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Inuit 1 ต้านทาน น้ำแข็ง (6-11)% Elemental, Cold, Resistance
Suffix of the Seal 14 ต้านทาน น้ำแข็ง (12-17)% Elemental, Cold, Resistance
Suffix of the Penguin 26 ต้านทาน น้ำแข็ง (18-23)% Elemental, Cold, Resistance
Suffix of the Yeti 38 ต้านทาน น้ำแข็ง (24-29)% Elemental, Cold, Resistance
Suffix of the Walrus 50 ต้านทาน น้ำแข็ง (30-35)% Elemental, Cold, Resistance
Suffix of the Polar Bear 60 ต้านทาน น้ำแข็ง (36-41)% Elemental, Cold, Resistance
Suffix of the Ice 72 ต้านทาน น้ำแข็ง (42-45)% Elemental, Cold, Resistance
Suffix of Haast 84 ต้านทาน น้ำแข็ง (46-48)% Elemental, Cold, Resistance
Prefix Redeemer's 68 เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (10-11)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (4-7)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 73 เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (12-13)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 73 เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 7% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 78 เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 8% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 78 เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (14-15)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 82 เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (8-10)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of the Crusade 75 ทำให้ศัตรูติดคำสาป Conductivity ระดับ 5 เมื่อปะทะ Caster, Curse
Suffix of the Crusade 78 ทำให้ศัตรูติดคำสาป Conductivity ระดับ 10 เมื่อปะทะ Caster, Curse
Suffix of the Crusade 80 ทำให้ศัตรูติดคำสาป Conductivity ระดับ 8 เมื่อปะทะ Caster, Curse
Prefix Crusader's 75 มีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่
Suffix of the Crusade 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Crusader's 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Suffix of the Crusade 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Crusader's 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Crusader's 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็นความเสียหาย ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Suffix of the Crusade 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็นความเสียหาย ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Crusader's 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็นความเสียหาย ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Suffix of the Crusade 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็นความเสียหาย ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Crusader's 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Suffix of the Crusade 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Suffix of the Crusade 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (30-34)% Critical
Prefix Crusader's 75 เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (35-39)% Critical
Prefix Crusader's 80 เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (40-45)% Critical
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้น (80-100)% ต่อศัตรูที่ตาบอด Critical
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (22-25)%
มีโอกาส (5-8)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
Damage, Attack, Critical
Suffix of Shaping 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (26-29)%
มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
Damage, Attack, Critical
Suffix of Needling 5 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (10-14)% Critical
Suffix of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15-19)% Critical
Suffix of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20-24)% Critical
Suffix of Rupturing 44 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (25-29)% Critical
Suffix of Penetrating 58 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (30-34)% Critical
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15-17)% Critical
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16-20)% Critical
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (10-15)% Critical
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (21-25)% Critical
Suffix of Incision 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (35-38)% Critical
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16-20)% Critical
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (18-21)% Critical
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (26-30)% Critical
Suffix of Shaping 80 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (21-25)% Critical
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (22-25)% Critical
Suffix of Rending 85 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (39-44)% Critical
Suffix of the Elder 68 เพิ่มโอกาสโจมตีคริติคอลขึ้น (80-100)% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสภาพพิษ Critical
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (80-100)% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้ Critical
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (31-40)% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้ Critical
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (41-50)% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้ Critical
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (15-25)%
มีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (80-100)% ถ้ายังไม่ได้คริติคอลใดๆ มาเร็วๆ นี้
Damage, Critical
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 18
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60-74)%
Caster, Critical, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 20
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (75-82)%
Caster, Critical, Gem
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60-74)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
Caster, Critical
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (75-82)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
Caster, Critical
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 18
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (22-25)%
Attack, Critical, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 20
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (26-29)%
Attack, Critical, Gem
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (22-25)%
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 50% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้
Attack, Critical
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (26-29)%
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 50% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้
Attack, Critical
Suffix of the Elder 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (22-25)%
ตัวคูณคริติคอล 50% ถ้าคุณไม่ได้ทำการคริติคอลเร็วๆ นี้
Damage, Attack, Critical
Suffix of the Elder 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (26-29)%
ตัวคูณคริติคอล 50% ถ้าคุณไม่ได้ทำการคริติคอลเร็วๆ นี้
Damage, Attack, Critical
Suffix of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-14)% Damage, Critical
Suffix of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (8-12)% Damage, Critical
Suffix of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (13-19)% Damage, Critical
Suffix of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (15-19)% Damage, Critical
Suffix of Rage 30 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-24)% Damage, Critical
Suffix of Rage 31 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-24)% Damage, Critical
Suffix of Fury 44 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (25-29)% Damage, Critical
Suffix of Fury 45 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (25-29)% Damage, Critical
Suffix of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (30-34)% Damage, Critical
Suffix of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (30-34)% Damage, Critical
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (8-12)% Damage, Critical
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (11-13)% Damage, Critical
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (14-16)% Damage, Critical
Suffix of the Conquest 70 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (14-16)% Damage, Critical
Suffix of Destruction 73 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (35-38)% Damage, Critical
Suffix of Destruction 74 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (35-38)% Damage, Critical
Suffix of the Conquest 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-20)% Damage, Critical
Suffix of the Elder 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (13-16)% Damage, Critical
Suffix of the Conquest 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-19)% Damage, Critical
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-20)% Damage, Critical
Suffix of the Conquest 80 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-22)% Damage, Critical
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล (41-50)% ถ้าศัตรูพลังชีวิตเต็ม Damage, Critical
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล (50-60)% ถ้าศัตรูพลังชีวิตเต็ม Damage, Critical
Suffix of the Conquest 73 ตัวคูณคริติคอล (51-60)% ถ้าศัตรูพลังชีวิตเต็ม Damage, Critical
Suffix of Shaping 68 โอกาสบล็อค การโจมตี 5% ขณะถือ ไม้พลอง
ตัวคูณคริติคอล (35-45)% ถ้าบล็อคการโจมได้ เร็วๆ นี้
Damage, Critical
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล (26-30)% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้ Damage, Critical
Suffix of the Conquest 73 ตัวคูณคริติคอล (31-35)% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้ Damage, Critical
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Damage เลเวล 18
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (22-25)%
Damage, Attack, Critical, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Damage เลเวล 20
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (26-29)%
Damage, Attack, Critical, Gem
Suffix of the Elder 68 Culling Strike
Suffix of the Conquest 73 Culling Strike
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30-49)%
ถ้าใช้อาวุธนี้โจมตีศัตรูที่เลือดออกอยู่จะติด Culling Strike
Damage, Physical, Attack
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8-11)% Caster, Curse
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (12-15)% Caster, Curse
Suffix of the Hunt 78 สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 10 เมื่อโจมตีโดน Caster, Curse
Suffix of the Hunt 75 สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 5 เมื่อโจมตีโดน Caster, Curse
Suffix of the Hunt 80 สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 8 เมื่อโจมตีโดน Caster, Curse
Suffix of the Hunt 75 ศัตรูติดคำสาป Elemental Weakness เลเวล 5 เมื่อโจมตี Caster, Curse
Suffix of the Hunt 80 ศัตรูติดคำสาป Elemental Weakness เลเวล 8 เมื่อโจมตี Caster, Curse
Suffix of the Conquest 75 ศัตรูติดคำสาป Vulnerability เลเวล 5 เมื่อโจมตี Caster, Curse
Suffix of the Conquest 80 ศัตรูติดคำสาป Vulnerability เลเวล 8 เมื่อโจมตี Caster, Curse
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย (26-30)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น Damage
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย (31-35)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น Damage
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย (36-40)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น Damage
Prefix The Shaper's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Dexterity Damage
Prefix Redeemer's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Dexterity Damage
Prefix The Shaper's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Intelligence Damage
Prefix Crusader's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Intelligence Damage
Prefix Warlord's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Strength Damage
Prefix Eldritch 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Strength Damage
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% Damage
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% Damage
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (3-4)% ต่อ Endurance Charge Damage
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (5-7)% ต่อ Endurance Charge Damage
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (10-13)% ต่อ Endurance Charge Damage
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (14-17)% ต่อ Endurance Charge Damage
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (8-10)% ต่อ Endurance Charge Damage
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหายขึ้น (5-6)% ต่อ Endurance Charge Damage
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage
Prefix The Shaper's 80 รับความเสียหาย (5-10)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต Life, Mana
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (32-36)% ขณะดูดพลัง Damage
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (18-22)% ขณะดูดพลัง Damage
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มความเสียหายขึ้น (37-41)% ขณะดูดพลัง Damage
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มความเสียหายขึ้น (23-26)% ขณะดูดพลัง Damage
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (27-30)% ขณะดูดพลัง Damage
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (42-45)% ขณะดูดพลัง Damage
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Decoy Totem เลเวล 20
Suffix of the Hunt 68 ลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ (6-4)% Damage
Suffix of the Hunt 80 ลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ (10-7)% Damage
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (18-22)% Damage
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (23-26)% Damage
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (27-30)% Damage
Prefix Eldritch 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นผุพัง Chaos
Prefix Hunter's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นผุพัง Chaos
Suffix of the Conquest 75 ลดมานาสำรอง ของ Determination (25-20)% Mana, Aura
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Determination เลเวล 22
Suffix of the Mongoose 1 ค่า Dexterity (8-12) Attribute
Suffix of the Lynx 11 ค่า Dexterity (13-17) Attribute
Suffix of the Fox 22 ค่า Dexterity (18-22) Attribute
Suffix of the Falcon 33 ค่า Dexterity (23-27) Attribute
Suffix of the Panther 44 ค่า Dexterity (28-32) Attribute
Suffix of the Leopard 55 ค่า Dexterity (33-37) Attribute
Suffix of the Jaguar 66 ค่า Dexterity (38-42) Attribute
Suffix of the Phantom 74 ค่า Dexterity (43-50) Attribute
Suffix of the Wind 82 ค่า Dexterity (51-55) Attribute
Suffix of the Blur 85 ค่า Dexterity (56-60) Attribute
Suffix of the Crusade 75 ลดมานาสำรอง ของ Discipline (30-25)% Mana, Aura
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Discipline เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 สกิลเคลื่อนที่ที่ใส่ช่องไว้จะไม่ใช้มานา Mana, Gem
Suffix of the Hunt 68 เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10% Mana, Gem
Suffix of Shaping 68 เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10% Mana, Gem
Suffix of Shaping 80 เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 15% Mana, Gem
Suffix of the Hunt 80 เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 15% Mana, Gem
Prefix Eldritch 68 เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Fortify เลเวล 20 Gem
Suffix of the Crusade 85 หินสกิลชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง Gem
Suffix of Shaping 85 หินสกิลชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง Gem
Suffix of the Crusade 85 กระสุนจากสกิลที่ถูกเสริมจะ แยกตัว Gem
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Mana Leech เลเวล 15 Gem
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (5-7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ถ้าคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง มาเร็วๆนี้ Damage
Suffix of Redemption 83 มีโอกาส (8-10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ถ้าคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง มาเร็วๆนี้ Damage
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (23-27)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Physical, Attack
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (23-27)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Physical, Attack
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (28-32)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Physical, Attack
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (33-37)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Physical, Attack
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (28-32)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Physical, Attack
Suffix of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (33-37)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Physical, Attack
Prefix Augur's 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4-8)% Damage, Elemental
Prefix Auspex's 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9-16)% Damage, Elemental
Prefix Druid's 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17-24)% Damage, Elemental
Prefix Haruspex's 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (25-29)% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11-15)% Damage, Elemental
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (12-14)% Damage, Elemental
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15-18)% Damage, Elemental
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (19-22)% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (16-20)% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21-25)% Damage, Elemental
Prefix Harbinger's 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30-34)% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 75 นำ (10-12)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Chaos
Prefix The Shaper's 75 นำ (5-6)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Chaos
Prefix The Shaper's 85 นำ (7-8)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Chaos
Prefix The Shaper's 85 นำ (13-15)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Chaos
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (45-52)%
Damage, Elemental, Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (53-56)%
Damage, Elemental, Gem
Prefix The Shaper's 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (57-60)%
Damage, Elemental, Gem
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3-4)% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7-8)% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (4-7)% Damage, Elemental
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4% Damage, Elemental
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7-8)% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4% Damage, Elemental
Prefix Hunter's 73 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9-10)% Damage, Elemental
Prefix Hunter's 73 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 75 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 75 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9-10)% Damage, Elemental
Prefix Hunter's 78 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11-12)% Damage, Elemental
Prefix Hunter's 78 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% Damage, Elemental
Prefix Hunter's 82 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5-6)% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 83 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% Damage, Elemental
Prefix The Shaper's 83 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11-12)% Damage, Elemental
Prefix Redeemer's 75 มีโอกาส (5-10)% ที่จะได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อทำคริติคอล Critical
Suffix of the Conquest 80 ได้รับ Endurance Charge 1 ลูกทุกๆหนึ่งวินาที หากคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้
Prefix Eldritch 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 83 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 68 ได้รับสกิล Enduring Cry เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ศัตรูที่ถูกสังหารด้วยการปะทะจากการโจมตีหรือเวทย์จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 5% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ Damage, Elemental, Fire
Suffix of Redemption 78 ศัตรูที่ถูกสังหารด้วยการปะทะจากการโจมตีหรือเวทย์จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 5% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ Damage, Elemental, Fire
Prefix Crusader's 85 ศัตรูที่ถูกสังหารจะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 3% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย กายภาพ Damage, Physical
Suffix of Shaping 68 ศัตรูหลบหลีกได้น้อยลง 20% ถ้าผู้เล่นเพิ่งโจมตีโดนไปเร็วๆ นี้ Defences
Prefix Shining 3 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (1-3) Defences
Prefix Glimmering 11 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (4-8) Defences
Prefix Glittering 17 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12) Defences
Prefix Glowing 23 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (13-15) Defences
Prefix Radiating 29 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-19) Defences
Prefix Pulsing 35 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (20-22) Defences
Prefix Seething 42 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (23-26) Defences
Prefix Blazing 50 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (27-31) Defences
Prefix Scintillating 59 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (32-37) Defences
Prefix Incandescent 68 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (38-43) Defences
Prefix Resplendent 74 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (44-47) Defences
Prefix Dazzling 80 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (48-51) Defences
Prefix Redeemer's 68 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (16-20)% Defences
Prefix Redeemer's 68 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (15-20)% Defences
Prefix Redeemer's 75 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (20-24)% Defences
Prefix Redeemer's 75 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (21-25)% Defences
Prefix Redeemer's 80 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (26-30)% Defences
Suffix of Shaping 68 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10-15)% Defences
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10-15)% Defences
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (8-11)% Defences
Suffix of Shaping 75 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (16-20)% Defences
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (16-20)% Defences
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (12-15)% Defences
Suffix of Vibrance 25 ฟื้นฟู 0.6% ของโล่พลังงานต่อวินาที Defences
Suffix of the Crusade 75 ฟื้นฟู (1.5-2.5)% ของโล่พลังงานต่อวินาที Defences
Suffix of the Crusade 75 ฟื้นฟู (1-1.5)% ของโล่พลังงานต่อวินาที Defences
Suffix of Exuberance 85 ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที Defences
Prefix Agile 1 ค่า หลบหลีก (3-10) Defences
Prefix Dancer's 18 ค่า หลบหลีก (11-35) Defences
Prefix Acrobat's 29 ค่า หลบหลีก (36-60) Defences
Prefix Fleet 42 ค่า หลบหลีก (61-80) Defences
Prefix Blurred 58 ค่า หลบหลีก (81-120) Defences
Prefix Phased 72 ค่า หลบหลีก (121-150) Defences
Prefix Vaporous 84 ค่า หลบหลีก (151-170) Defences
Prefix Hunter's 68 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (25-27)% Damage, Attack
Prefix Hunter's 75 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (28-31)% Damage, Attack
Prefix Hunter's 80 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (32-35)% Damage, Attack
Prefix The Shaper's 85 เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น (2-3)%
Prefix Hunter's 85 เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น (2-3)%
Suffix of the Hunt 68 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 68 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 68 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 73 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 73 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 73 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 68 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Hunt 68 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Hunt 68 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Hunt 73 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Hunt 73 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Hunt 73 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Hunt 68 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 68 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 68 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 73 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 73 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 73 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% Damage, Chaos, Ailment
Prefix Acidic 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix Acidic 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix Dissolving 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix Dissolving 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix Corrosive 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix Corrosive 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Smouldering 12 เสริมความเสียหาย ไฟ (3-5) ถึง (7-8) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Smoking 20 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Burning 28 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 35 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 44 เสริมความเสียหาย ไฟ (11-15) ถึง (23-27) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 52 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 64 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-22) ถึง (32-38) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 76 เสริมความเสียหาย ไฟ (19-25) ถึง (39-45) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ Elemental, Fire
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น โล่พลังงาน Defences, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Elemental, Fire
Prefix Eldritch 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Elemental, Fire
Prefix Earnest 4 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (26-35)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Earnest 4 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (14-18)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Fervid 12 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (19-23)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Fervid 12 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (36-45)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Ardent 36 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (46-55)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Ardent 36 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (24-28)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Zealous 64 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (29-33)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Zealous 64 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (56-65)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (8-12)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (16-20)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (8-12)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Fanatical 78 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (34-38)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Fanatical 78 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (66-75)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (21-25)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (13-16)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Shaping 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (13-16)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Embers 8 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (3-7)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Coals 22 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (8-12)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Cinders 36 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13-17)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Flames 50 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18-22)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Immolation 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (23-26)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Ashes 76 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27-30)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (16-20)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21-25)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (26-30)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45-52)%
Damage, Elemental, Fire, Gem
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (53-56)%
Damage, Elemental, Fire, Gem
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (57-60)%
Damage, Elemental, Fire, Gem
Prefix Searing 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10-19)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Sizzling 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20-29)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Blistering 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30-39)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Cauterising 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (40-49)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Volcanic 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (50-64)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Magmatic 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (65-74)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Pyroclastic 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (85-99)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Xoph's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (100-109)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of the Conquest 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Whelpling 1 ต้านทาน ไฟ (6-11)% Elemental, Fire, Resistance
Suffix of the Salamander 12 ต้านทาน ไฟ (12-17)% Elemental, Fire, Resistance
Suffix of the Drake 24 ต้านทาน ไฟ (18-23)% Elemental, Fire, Resistance
Suffix of the Kiln 36 ต้านทาน ไฟ (24-29)% Elemental, Fire, Resistance
Suffix of the Furnace 48 ต้านทาน ไฟ (30-35)% Elemental, Fire, Resistance
Suffix of the Volcano 60 ต้านทาน ไฟ (36-41)% Elemental, Fire, Resistance
Suffix of the Magma 72 ต้านทาน ไฟ (42-45)% Elemental, Fire, Resistance
Suffix of Tzteosh 84 ต้านทาน ไฟ (46-48)% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ 6% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ (4-7)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ (10-11)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 73 เจาะต้านทาน ไฟ (12-13)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 73 เจาะต้านทาน ไฟ 7% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 78 เจาะต้านทาน ไฟ 8% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 78 เจาะต้านทาน ไฟ (14-15)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 82 เจาะต้านทาน ไฟ (8-10)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Flight 1 เพิ่มระยะตกปลาขึ้น (30-50)%
Suffix of Snaring 1 เบ็ด Eternal Iron
Prefix Filigree 1 เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น (20-40)%
Prefix Alluring 1 เหยื่อล่อ Totemic Wood
Prefix Calming 1 ลดบ่อปลาที่ใช้ลง (30-15)%
Suffix of Fascination 1 เพิ่มจำนวนปลาที่จับได้ขึ้น (15-20)%
Suffix of Bounty 1 เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น (25-40)%
Suffix of the Conquest 75 สาปศัตรูด้วย Flammability เลเวล 5 ถ้าโดนเป้า Caster, Curse
Suffix of the Conquest 78 สาปศัตรูด้วย Flammability เลเวล 10 ถ้าโดนเป้า Caster, Curse
Suffix of the Conquest 80 สาปศัตรูด้วย Flammability เลเวล 8 ถ้าโดนเป้า Caster, Curse
Prefix Hunter's 80 (6-10)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ
Prefix Eldritch 82 (6-10)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ
Prefix Hunter's 75 ได้รับแฟลสก์ชาร์จเมื่อคุณโจมตีแบบ Crit Critical
Prefix Eldritch 75 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (4-7)%
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (4-7)%
Prefix Redeemer's 81 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8-10)%
Prefix Eldritch 81 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8-10)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (15-20)%
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (21-25)%
Prefix Eldritch 68 มีโอกาสได้ Fortify (8-12)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด
Prefix Crusader's 68 มีโอกาสได้ Fortify (8-12)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด
Suffix of Redemption 68 เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (8-12)%
โอกาส (6-8)% ที่จะแช่แข็ง
Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Redemption 75 เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (13-15)%
โอกาส (6-8)% ที่จะแช่แข็ง
Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อปะทะ
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส (3-5)% ในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อคุณโจมตีโดนศัตรูที่หายากหรือศัตรูเฉพาะ
Prefix The Shaper's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix The Shaper's 84 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 84 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 75 ทำให้ศัตรูติดคำสาป Frostbite ระดับ 5 เมื่อปะทะ Caster, Curse
Suffix of Redemption 78 ทำให้ศัตรูติดคำสาป Frostbite ระดับ 10 เมื่อปะทะ Caster, Curse
Suffix of Redemption 80 ทำให้ศัตรูติดคำสาป Frostbite ระดับ 8 เมื่อปะทะ Caster, Curse
Suffix of the Conquest 75 ได้เรทความแม่นยำเท่ากับค่า Strength Attack
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (11-20)% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล Critical
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส (21-30)% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล Critical
Prefix Eldritch 68 ค่า เกราะ (500-650) ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้ Defences
Prefix Eldritch 75 ค่า เกราะ (651-800) ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้ Defences
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15-20)%
ได้รับ Endurance Charge เมื่อโจมตีติดคริติคอล
Attack, Critical
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสได้ Endurance Charge (5-10)% ถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดไหลอยู่
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสได้ Endurance Charge (15-30)% ถ้ายั่วยุศัตรูได้
Suffix of the Elder 68 ได้ Endurance Charge 1 ชาร์จ ทุกๆ 4 วินาทีหากอยู่กับที่
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสได้ Fortify (10-20)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด Attack
Suffix of Repairing 11 ได้รับพลังชีวิต (5-15) เมื่อบล็อค Life
Suffix of Resurgence 22 ได้รับพลังชีวิต (16-25) เมื่อบล็อค Life
Suffix of Renewal 36 ได้รับพลังชีวิต (26-40) เมื่อบล็อค Life
Suffix of Revival 48 ได้รับพลังชีวิต (41-60) เมื่อบล็อค Life
Suffix of Rebounding 60 ได้รับพลังชีวิต (61-85) เมื่อบล็อค Life
Suffix of Revitalization 75 ได้รับพลังชีวิต (86-100) เมื่อบล็อค Life
Suffix of Redirection 15 ได้รับมานา (4-12) เมื่อบล็อค Mana
Suffix of Transformation 32 ได้รับมานา (13-21) เมื่อบล็อค Mana
Suffix of Conservation 58 ได้รับมานา (22-30) เมื่อบล็อค Mana
Suffix of Utilisation 75 ได้รับมานา (31-39) เมื่อบล็อค Mana
Suffix of the Hunt 68 ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge ถ้าบล็อกการโจมตีได้
Suffix of Shaping 68 ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge ถ้าบล็อกการโจมตีได้
Suffix of the Conquest 68 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (21-30)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Suffix of the Elder 68 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (15-20)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Suffix of the Conquest 73 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (31-40)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก Damage, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหายไฟ (3-4) ถึง (6-7) ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก Damage, Elemental, Fire
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า 1 ถึง (6-8) ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า (1-2) ถึง (9-11) ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage, Elemental, Lightning
Suffix of Redemption 68 โอกาส (8-11)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Suffix of Redemption 80 โอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหิน เคออส ทุกเม็ด 1 Chaos, Gem
Prefix Redeemer's 82 เลเวลของหิน น้ำแข็ง ทุกเม็ด 1 Elemental, Cold, Gem
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6-10)%
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of Shaping 80 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (11-15)%
Suffix of Shaping 84 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16-20)%
Suffix of the Crusade 84 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16-20)%
Suffix of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (7-11)% Damage
Suffix of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (16-21)% Damage
Suffix of Dispersion 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (24-29)% Damage
Suffix of Dispersion 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (12-15)% Damage
Suffix of Liquefaction 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (16-18)% Damage
Suffix of Liquefaction 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (31-35)% Damage
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหิน Dexterity ทุกเม็ด 1 Gem
Prefix Protective 3 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (2-4)% Defences
Prefix Strong-Willed 18 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (5-7)% Defences
Prefix Resolute 30 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8-10)% Defences
Prefix Fearless 42 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11-13)% Defences
Prefix Dauntless 56 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14-16)% Defences
Prefix Crusader's 68 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7-9)% Defences
Prefix Indomitable 70 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17-19)% Defences
Prefix Unassailable 77 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (20-22)% Defences
Prefix Crusader's 78 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10-12)% Defences
Prefix Crusader's 82 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (13-15)% Defences
Prefix Agile 2 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (2-4)% Defences
Prefix Dancer's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5-7)% Defences
Prefix Acrobat's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (8-10)% Defences
Prefix Fleet 42 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (11-13)% Defences
Prefix Blurred 56 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-16)% Defences
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7-9)% Defences
Prefix Phased 70 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (17-19)% Defences
Prefix Vaporous 77 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20-22)% Defences
Prefix Redeemer's 78 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10-12)% Defences
Prefix Redeemer's 82 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13-15)% Defences
Prefix Warlord's 82 เลเวลของหิน ไฟ ทุกเม็ด 1 Elemental, Fire, Gem
Prefix Mad Lord's 2 เลเวลของหิน เวทย์ เคออส ทุกเม็ด 1 Chaos, Caster, Gem
Prefix Mad Lord's 2 เลเวลของหิน เวทย์ เคออส ทุกเม็ด (1-2) Chaos, Caster, Gem
Prefix Splintermind's 77 เลเวลของหิน เวทย์ เคออส ทุกเม็ด 3 Chaos, Caster, Gem
Prefix Frost Singer's 2 เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด (1-2) Elemental, Cold, Caster, Gem
Prefix Frost Singer's 2 เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด 1 Elemental, Cold, Caster, Gem
Prefix Winter Beckoner's 77 เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด 3 Elemental, Cold, Caster, Gem
Prefix Flame Shaper's 2 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟ ทุกเม็ด 1 Elemental, Fire, Caster, Gem
Prefix Flame Shaper's 2 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟ ทุกเม็ด (1-2) Elemental, Fire, Caster, Gem
Prefix Lava Conjurer's 77 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟ ทุกเม็ด 3 Elemental, Fire, Caster, Gem
Prefix Thunderhand's 2 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด 1 Elemental, Lightning, Caster, Gem
Prefix Thunderhand's 2 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด (1-2) Elemental, Lightning, Caster, Gem
Prefix Tempest Master's 77 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด 3 Elemental, Lightning, Caster, Gem
Prefix Martinet's 60 เลเวลของหิน มิเนียน ทุกเม็ด 1 Minion, Gem
Prefix Lithomancer's 2 เลเวลของหิน เวทย์ กายภาพ ทุกเม็ด 1 Physical, Caster, Gem
Prefix Lithomancer's 2 เลเวลของหิน เวทย์ กายภาพ ทุกเม็ด (1-2) Physical, Caster, Gem
Prefix Tecton's 77 เลเวลของหิน เวทย์ กายภาพ ทุกเม็ด 3 Physical, Caster, Gem
Prefix Magister's 55 เลเวลของหิน เวทย์ ทุกเม็ด 1 Caster, Gem
Prefix Magister's 55 เลเวลของหิน เวทย์ ทุกเม็ด (1-2) Caster, Gem
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหิน Intelligence ทุกเม็ด 1 Gem
Suffix of the Hunt 68 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ (10-5)%
Suffix of Shaping 68 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ (10-5)%
Suffix of the Hunt 75 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ (15-11)%
Suffix of Shaping 75 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ (15-11)%
Prefix Crusader's 82 เลเวลของหิน ไฟฟ้า ทุกเม็ด 1 Elemental, Lightning, Gem
Suffix of the Conquest 68 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ Attack
Suffix of Shaping 68 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ Attack
Suffix of Shaping 75 การโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ Attack
Suffix of the Conquest 75 การโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ Attack
Prefix Reinforced 2 เพิ่มค่า เกราะ (2-4)% Defences
Prefix Layered 18 เพิ่มค่า เกราะ (5-7)% Defences
Prefix Lobstered 30 เพิ่มค่า เกราะ (8-10)% Defences
Prefix Buttressed 42 เพิ่มค่า เกราะ (11-13)% Defences
Prefix Thickened 56 เพิ่มค่า เกราะ (14-16)% Defences
Prefix Warlord's 68 เพิ่มค่า เกราะ (7-9)% Defences
Prefix Girded 70 เพิ่มค่า เกราะ (17-19)% Defences
Prefix Impregnable 77 เพิ่มค่า เกราะ (20-22)% Defences
Prefix Warlord's 78 เพิ่มค่า เกราะ (10-12)% Defences
Prefix Warlord's 82 เพิ่มค่า เกราะ (13-15)% Defences
Prefix Warlord's 82 เลเวลของหิน กายภาพ ทุกเม็ด 1 Physical, Gem
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหิน Strength ทุกเม็ด 1 Gem
Suffix of Redemption 75 ลดมานาสำรอง ของ Grace (25-20)% Mana, Aura
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Grace เลเวล 22
Suffix of the Elder 85 ได้รับสกิล Envy เลเวล 15
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Haste เลเวล 22
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่า Hatred (28-33)% Aura
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่า Hatred (48-54)% Aura
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่า Hatred (55-60)% Aura
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่า Hatred (34-40)% Aura
Suffix of Redemption 75 ลดมานาสำรอง ของ Hatred (25-20)% Mana, Aura
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล Hatred เลเวล 22
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งธุลี เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งน้ำแข็ง เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งสายฟ้า เลเวล 22
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (15-17)%
โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (18-20)%
โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 16
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (8-12)%
Elemental, Fire, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (13-16)%
Elemental, Fire, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (17-20)%
Elemental, Fire, Ailment, Gem
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (14-16)% Physical
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (7-9)% Physical
Suffix of the Crusade 71 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (17-19)% Physical
Suffix of the Crusade 71 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (10-12)% Physical
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (20-22)% Physical
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (13-15)% Physical
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหายโปรเจคไทล์ 1% ต่อ 200 อัตราค่าความแม่นยำ Damage, Attack
Suffix of Steadiness 1 ค่า ความแม่นยำ (50-100) Attack
Suffix of Precision 20 ค่า ความแม่นยำ (100-165) Attack
Suffix of the Sniper 40 ค่า ความแม่นยำ (166-250) Attack
Suffix of the Marksman 60 ค่า ความแม่นยำ (251-350) Attack
Suffix of the Ranger 75 ค่า ความแม่นยำ (351-480) Attack
Suffix of Lioneye 85 ค่า ความแม่นยำ (481-600) Attack
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)% Attack
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)% Attack
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (11-15)% Attack
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)% Attack
Suffix of the Elder 82 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)% Attack
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 16
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)%
Attack, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 18
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (11-15)%
Attack, Gem
Suffix of the Elder 83 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 20
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
Attack, Gem
Prefix Hunter's 68 เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก (10-12)% Ailment
Prefix Hunter's 80 เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก (13-15)% Ailment
Suffix of Redemption 68 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (15-20)% Ailment
Suffix of Redemption 68 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (30-34)% Ailment
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (35-40)% Ailment
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (21-25)% Ailment
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (7-9)% Attack, Caster, Speed
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10-12)% Attack, Caster, Speed
Suffix of the Elder 85 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (13-14)% Attack, Caster, Speed
Suffix of Skill 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5-7)% Attack, Speed
Suffix of Ease 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% Attack, Speed
Suffix of Mastery 22 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-13)% Attack, Speed
Suffix of Grandmastery 76 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% Attack, Speed
Suffix of the Elder 82 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7-13)% Attack, Speed
Suffix of the Elder 68 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7-9)%
Attack, Speed
Suffix of the Elder 75 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10-12)%
Attack, Speed
Suffix of the Elder 82 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-14)%
Attack, Speed
Suffix of Talent 2 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-11)% Caster, Speed
Suffix of Talent 2 เพิ่มความเร็วในการร่าย (5-7)% Caster, Speed
Suffix of Nimbleness 15 เพิ่มความเร็วในการร่าย (12-15)% Caster, Speed
Suffix of Nimbleness 15 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-10)% Caster, Speed
Suffix of Expertise 30 เพิ่มความเร็วในการร่าย (11-13)% Caster, Speed
Suffix of Expertise 30 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-20)% Caster, Speed
Suffix of Legerdemain 40 เพิ่มความเร็วในการร่าย (21-24)% Caster, Speed
Suffix of Legerdemain 40 เพิ่มความเร็วในการร่าย (14-16)% Caster, Speed
Suffix of Prestidigitation 55 เพิ่มความเร็วในการร่าย (26-29)% Caster, Speed
Suffix of Prestidigitation 55 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-19)% Caster, Speed
Suffix of Sortilege 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (30-33)% Caster, Speed
Suffix of Sortilege 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (20-22)% Caster, Speed
Suffix of Finesse 83 เพิ่มความเร็วในการร่าย (23-25)% Caster, Speed
Suffix of Finesse 83 เพิ่มความเร็วในการร่าย (35-38)% Caster, Speed
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
Caster, Speed, Gem
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
Caster, Speed, Gem
Suffix of Casting 10 เพิ่มความเร็วในการร่าย (24-28)% Caster, Speed
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
Caster, Speed, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
Caster, Speed, Gem
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (7-9)%
Caster, Speed
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10-12)%
Caster, Speed
Suffix of Shaping 84 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-14)%
Caster, Speed
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15-25)%
Caster, Speed
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26-35)%
Caster, Speed
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
ร่ายคาถาเร็วขึ้น 20% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้
Caster, Speed
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
ร่ายคาถาเร็วขึ้น 20% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้
Caster, Speed
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เคออส (16-20)% Damage, Chaos
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย เคออส (21-25)% Damage, Chaos
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเสียหาย เคออส (26-30)% Damage, Chaos
Suffix of Redemption 82 ออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 2% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ Damage, Aura
Suffix of Redemption 82 ออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 4% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ Damage, Aura
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (10-13)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย (5-10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (14-17)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Prefix Hale 1 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (3-9) Life
Prefix Healthy 5 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-19) Life
Prefix Sanguine 11 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-29) Life
Prefix Stalwart 18 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (30-39) Life
Prefix Stout 24 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (40-49) Life
Prefix Robust 30 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (50-59) Life
Prefix Rotund 36 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (60-69) Life
Prefix Virile 44 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (70-79) Life
Prefix Athlete's 54 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (80-89) Life
Prefix Fecund 64 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (90-99) Life
Prefix Vigorous 73 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (100-109) Life
Prefix Rapturous 81 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (110-119) Life
Prefix Prime 86 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (120-129) Life
Prefix Crusader's 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (35-40)% Life
Prefix Crusader's 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (41-45)% Life
Prefix Crusader's 80 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (46-50)% Life
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (15-19) Mana
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (40-49) Mana
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (30-39) Mana
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (40-49) Mana
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (50-59) Mana
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (20-24) Mana
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (50-59) Mana
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (60-69) Mana
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (25-29) Mana
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (70-79) Mana
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (60-69) Mana
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (30-34) Mana
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (70-79) Mana
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (80-89) Mana
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (35-39) Mana
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (90-99) Mana
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (80-89) Mana
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (40-44) Mana
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (90-99) Mana
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (45-49) Mana
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (100-119) Mana
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (100-109) Mana
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (120-139) Mana
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (50-54) Mana
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (140-159) Mana
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (55-59) Mana
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (110-119) Mana
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (60-64) Mana
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (120-129) Mana
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (160-179) Mana
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (65-68) Mana
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (180-199) Mana
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (130-139) Mana
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (200-229) Mana
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (140-159) Mana
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (69-73) Mana
Prefix Ultramarine 85 ค่า มานาสูงสุด (74-78) Mana
Prefix Warlord's 75 จำนวน Power Charges สูงสุด 1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Power Charges สูงสุด 1
Suffix of Intercepting 10 โอกาสที่จะบล็อค (1-3)%
Suffix of Walling 58 โอกาสที่จะบล็อค (4-6)%
Suffix of Blocking 85 โอกาสที่จะบล็อค (7-8)%
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (19-34)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (5-10)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11-20)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11-20)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21-30)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (36-51)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (53-61)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-36)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21-30)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-36)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (63-71)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (37-42)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (43-50)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (37-42)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (73-85)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (51-59)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (43-50)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (87-100)% Damage, Elemental, Attack
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Damage with Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (28-32)%
Damage, Elemental, Attack, Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Damage with Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (33-37)%
Damage, Elemental, Attack, Gem
Suffix of the Pupil 1 ค่า Intelligence (8-12) Attribute
Suffix of the Student 11 ค่า Intelligence (13-17) Attribute
Suffix of the Prodigy 22 ค่า Intelligence (18-22) Attribute
Suffix of the Augur 33 ค่า Intelligence (23-27) Attribute
Suffix of the Philosopher 44 ค่า Intelligence (28-32) Attribute
Suffix of the Sage 55 ค่า Intelligence (33-37) Attribute
Suffix of the Savant 66 ค่า Intelligence (38-42) Attribute
Suffix of the Virtuoso 74 ค่า Intelligence (43-50) Attribute
Suffix of the Genius 82 ค่า Intelligence (51-55) Attribute
Suffix of the Polymath 85 ค่า Intelligence (56-60) Attribute
Suffix of Shaping 75 เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (4-7)%
Suffix of Shaping 85 เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (8-10)%
Suffix of Plunder 3 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6-10)%
Suffix of Raiding 30 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (11-14)%
Suffix of Archaeology 53 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (15-20)%
Suffix of Excavation 75 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (21-26)%
Prefix Magpie's 20 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (8-12)%
Prefix Pirate's 39 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (13-18)%
Prefix Dragon's 62 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (19-24)%
Prefix Perandus' 84 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (25-28)%
Suffix of the Elder 68 ได้พลังชีวิต (35-50) ถ้าใช้อาวุธนี้โจมตีศัตรูที่ตาบอดอยู่ Life, Attack
Suffix of Rejuvenation 8 ได้พลังชีวิต 2 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู Life, Attack
Suffix of Restoration 20 ได้พลังชีวิต 3 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู Life, Attack
Suffix of Regrowth 30 ได้พลังชีวิต 4 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู Life, Attack
Prefix Eldritch 68 ได้พลังชีวิต (10-15) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู Life, Attack
Prefix Hunter's 68 ได้พลังชีวิต (10-15) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู Life, Attack
Prefix Hunter's 75 ได้พลังชีวิต (16-20) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู Life, Attack
Prefix Eldritch 75 ได้พลังชีวิต (16-20) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู Life, Attack
Suffix of Rejuvenation 8 ได้รับพลังชีวิต 2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี Life, Attack
Suffix of Restoration 20 ได้รับพลังชีวิต 3 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี Life, Attack
Suffix of Regrowth 30 ได้รับพลังชีวิต 4 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี Life, Attack
Suffix of Nourishment 40 ได้รับพลังชีวิต 5 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี Life, Attack
Suffix of Success 1 ได้รับ พลังชีวิต (3-6) เมื่อสังหาร Life
Suffix of Victory 23 ได้รับ พลังชีวิต (7-10) เมื่อสังหาร Life
Suffix of Triumph 40 ได้รับ พลังชีวิต (11-14) เมื่อสังหาร Life
Prefix The Shaper's 68 ได้พลังชีวิต (8-12) ต่อคาถาที่โดนศัตรู Life, Caster
Prefix Crusader's 68 ได้พลังชีวิต (8-12) ต่อคาถาที่โดนศัตรู Life, Caster
Prefix The Shaper's 75 ได้พลังชีวิต (13-15) ต่อคาถาที่โดนศัตรู Life, Caster
Prefix Crusader's 75 ได้พลังชีวิต (13-15) ต่อคาถาที่โดนศัตรู Life, Caster
Prefix Remora's 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical, Attack
Prefix Lamprey's 60 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical, Attack
Prefix Vampire's 70 ดูด (1-1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical, Attack
Prefix Remora's 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical, Attack
Prefix Lamprey's 60 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical, Attack
Prefix Vampire's 70 ดูด (1-1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical, Attack
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (8-11)% Life
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (10-15)% Life
Suffix of the Elder 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (10-15)% Life
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (16-20)% Life
Suffix of the Elder 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (16-20)% Life
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (12-15)% Life
Suffix of the Newt 1 ฟื้นฟูพลังชีวิต (1-2) ต่อวินาที Life
Suffix of the Lizard 18 ฟื้นฟูพลังชีวิต (2-5) ต่อวินาที Life
Suffix of the Flatworm 30 ฟื้นฟูพลังชีวิต (5-10) ต่อวินาที Life
Suffix of the Starfish 44 ฟื้นฟูพลังชีวิต (10-15) ต่อวินาที Life
Suffix of the Hydra 59 ฟื้นฟูพลังชีวิต (15-22) ต่อวินาที Life
Suffix of the Troll 78 ฟื้นฟูพลังชีวิต (22-30) ต่อวินาที Life
Suffix of Ryslatha 83 ฟื้นฟูพลังชีวิต (30-40) ต่อวินาที Life
Suffix of the Phoenix 86 ฟื้นฟูพลังชีวิต (40-50) ต่อวินาที Life
Suffix of Youthfulness 18 (0.4-0.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of Vitality 36 (0.6-0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of Longevity 60 (0.8-0.9)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Conquest 68 (0.8-1.2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Hunt 68 (1.1-1.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Hunt 68 (1-1.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Elder 68 (1-1.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Conquest 73 (1.3-1.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Hunt 75 (1.6-2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Elder 75 (1.6-2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Hunt 80 (1.6-2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of Immortality 81 (1-1.1)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of Shining 8 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (9-11)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 5%
Attack
Suffix of Light 15 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
Attack
Suffix of Radiance 30 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
Attack
Prefix Agonizing 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix Agonizing 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix Harrowing 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix Harrowing 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix Excruciating 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix Excruciating 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 5 ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14-15) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Snapping 22 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (22-23) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crackling 28 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (27-28) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 35 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (33-34) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 44 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (40-43) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 52 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (47-50) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 64 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-6) ถึง (57-61) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 76 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-7) ถึง (68-72) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ Elemental, Lightning
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น โล่พลังงาน Defences, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต Life, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต Life, Elemental, Lightning
Suffix of Sparks 10 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (3-7)% Damage, Elemental, Lightning
Suffix of Static 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (8-12)% Damage, Elemental, Lightning
Suffix of Electricity 36 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13-17)% Damage, Elemental, Lightning
Suffix of Voltage 50 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (18-22)% Damage, Elemental, Lightning
Suffix of Discharge 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (23-26)% Damage, Elemental, Lightning
Suffix of Arcing 76 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (27-30)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (16-20)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (21-25)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (26-30)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (45-52)%
Damage, Elemental, Lightning, Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (53-56)%
Damage, Elemental, Lightning, Gem
Prefix The Shaper's 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (57-60)%
Damage, Elemental, Lightning, Gem
Prefix Charged 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (10-19)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Hissing 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20-29)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Bolting 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30-39)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Coursing 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (40-49)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Striking 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (50-64)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Smiting 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (65-74)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Ionising 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (85-99)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Esh's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (100-109)% Damage, Elemental, Lightning
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Cloud 1 ต้านทาน ไฟฟ้า (6-11)% Elemental, Lightning, Resistance
Suffix of the Squall 13 ต้านทาน ไฟฟ้า (12-17)% Elemental, Lightning, Resistance
Suffix of the Storm 25 ต้านทาน ไฟฟ้า (18-23)% Elemental, Lightning, Resistance
Suffix of the Thunderhead 37 ต้านทาน ไฟฟ้า (24-29)% Elemental, Lightning, Resistance
Suffix of the Tempest 49 ต้านทาน ไฟฟ้า (30-35)% Elemental, Lightning, Resistance
Suffix of the Maelstrom 60 ต้านทาน ไฟฟ้า (36-41)% Elemental, Lightning, Resistance
Suffix of the Lightning 72 ต้านทาน ไฟฟ้า (42-45)% Elemental, Lightning, Resistance
Suffix of Ephij 84 ต้านทาน ไฟฟ้า (46-48)% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (10-11)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 6% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (4-7)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 73 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 7% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 73 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (12-13)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 78 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 8% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 78 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (14-15)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 82 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (8-10)% Damage, Elemental, Lightning
Suffix of Steadiness 1 ค่า ความแม่นยำ (80-130) Attack
Suffix of Precision 20 ค่า ความแม่นยำ (131-215) Attack
Suffix of the Sniper 40 ค่า ความแม่นยำ (216-325) Attack
Suffix of the Marksman 60 ค่า ความแม่นยำ (326-455) Attack
Suffix of the Ranger 75 ค่า ความแม่นยำ (456-624) Attack
Suffix of Lioneye 85 ค่า ความแม่นยำ (625-780) Attack
Prefix Infixed 3 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-26)% Defences
Prefix Ingrained 19 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% Defences
Prefix Instilled 30 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% Defences
Prefix Infused 44 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% Defences
Prefix Inculcated 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% Defences
Prefix Interpolated 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% Defences
Prefix Inspired 84 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% Defences
Prefix Interpermeated 86 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% Defences
Prefix Pixie's 2 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
Defences
Prefix Gremlin's 19 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
Defences
Prefix Boggart's 30 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
Defences
Prefix Naga's 44 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
Defences
Prefix Djinn's 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
Defences
Prefix Seraphim's 78 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
Defences
Prefix Scrapper's 3 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-26)% Defences
Prefix Brawler's 19 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (27-42)% Defences
Prefix Fencer's 30 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (43-55)% Defences
Prefix Gladiator's 44 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (56-67)% Defences
Prefix Duelist's 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (68-79)% Defences
Prefix Hero's 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (80-91)% Defences
Prefix Legend's 84 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (92-100)% Defences
Prefix Victor's 86 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (101-110)% Defences
Prefix Shadowy 3 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% Defences
Prefix Ethereal 19 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% Defences
Prefix Unworldly 30 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% Defences
Prefix Ephemeral 44 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% Defences
Prefix Evanescent 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% Defences
Prefix Unreal 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% Defences
Prefix Incorporeal 85 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% Defences
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
Defences
Prefix Moth's 19 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
Defences
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
Defences
Prefix Wasp's 44 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
Defences
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
Defences
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
Defences
Prefix Beetle's 2 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
Defences
Prefix Crab's 19 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
Defences
Prefix Armadillo's 30 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
Defences
Prefix Rhino's 44 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
Defences
Prefix Elephant's 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
Defences
Prefix Mammoth's 78 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
Defences
Suffix of the Hunt 68 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (13-16)% Damage, Physical, Attack
Suffix of the Hunt 68 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (13-16)% Damage, Physical, Attack
Suffix of the Hunt 71 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (17-20)% Damage, Physical, Attack
Suffix of the Hunt 71 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (17-20)% Damage, Physical, Attack
Suffix of the Worthy 36 ลด คุณสมบัติ ที่ต้องการลง 18%
Suffix of the Apt 60 ลด คุณสมบัติ ที่ต้องการลง 32%
Prefix Blessed 1 ค่า เกราะ (3-7)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-4)
Defences
Prefix Anointed 18 ค่า เกราะ (9-25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12)
Defences
Prefix Sanctified 30 ค่า เกราะ (27-45)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (18-22)
Defences
Prefix Hallowed 46 ค่า เกราะ (46-103)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (30-36)
Defences
Prefix Beatified 69 ค่า เกราะ (105-241)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (58-67)
Defences
Prefix Consecrated 73 ค่า เกราะ (243-300)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (69-75)
Defences
Prefix Supple 1 ค่า เกราะ (3-7)
ค่า หลบหลีก (3-7)
Defences
Prefix Pliant 18 ค่า เกราะ (9-25)
ค่า หลบหลีก (9-25)
Defences
Prefix Flexible 30 ค่า เกราะ (27-45)
ค่า หลบหลีก (27-45)
Defences
Prefix Durable 46 ค่า เกราะ (46-103)
ค่า หลบหลีก (46-103)
Defences
Prefix Sturdy 69 ค่า เกราะ (105-241)
ค่า หลบหลีก (105-241)
Defences
Prefix Resilient 73 ค่า เกราะ (243-300)
ค่า หลบหลีก (243-300)
Defences
Prefix Oyster's 30 ค่า เกราะ (14-20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
Life, Defences
Prefix Urchin's 46 ค่า เกราะ (21-42)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
Life, Defences
Prefix Nautilus's 62 ค่า เกราะ (43-95)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
Life, Defences
Prefix Crocodile's 78 ค่า เกราะ (96-120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
Life, Defences
Prefix Monk's 30 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (8-10)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
Life, Defences
Prefix Prior's 46 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
Life, Defences
Prefix Abbot's 62 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
Life, Defences
Prefix Exarch's 78 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (26-30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
Life, Defences
Prefix Acolyte's 30 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (8-10)
ค่า มานาสูงสุด (11-15)
Mana, Defences
Prefix Deacon's 46 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
ค่า มานาสูงสุด (16-19)
Mana, Defences
Prefix Priest's 62 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-25)
ค่า มานาสูงสุด (20-22)
Mana, Defences
Prefix Bishop's 78 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (26-30)
ค่า มานาสูงสุด (23-25)
Mana, Defences
Prefix Will-o-wisp's 1 ค่า หลบหลีก (3-7)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-4)
Defences
Prefix Nymph's 18 ค่า หลบหลีก (9-25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12)
Defences
Prefix Sylph's 30 ค่า หลบหลีก (27-45)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (18-22)
Defences
Prefix Cherub's 46 ค่า หลบหลีก (46-103)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (30-36)
Defences
Prefix Spirit's 69 ค่า หลบหลีก (105-241)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (58-67)
Defences
Prefix Eidolon's 73 ค่า หลบหลีก (243-300)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (69-75)
Defences
Prefix Flea's 30 ค่า หลบหลีก (14-20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
Life, Defences
Prefix Fawn's 46 ค่า หลบหลีก (21-42)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
Life, Defences
Prefix Ram's 62 ค่า หลบหลีก (43-95)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
Life, Defences
Prefix Ibex's 78 ค่า หลบหลีก (96-120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
Life, Defences
Prefix Eldritch 83 เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Eldritch 83 พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% Damage, Chaos, Attack, Ailment
Suffix of the Hunt 78 มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (7-11)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ Attack
Suffix of the Hunt 81 มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (12-15)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ Attack
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (10-13)%
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
Damage, Physical, Attack
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (14-16)%
มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
Damage, Physical, Attack
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (17-20)%
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
Damage, Physical, Attack
Prefix Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (47-72) ถึง (98-123) Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (9-13) ถึง (21-24)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (5-7) ถึง (11-13)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 71 เสริมความเสียหาย เคออส (16-21) ถึง (32-37)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 71 เสริมความเสียหาย เคออส (9-11) ถึง (17-20)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 74 เสริมความเสียหาย เคออส (22-29) ถึง (44-52)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 74 เสริมความเสียหาย เคออส (12-16) ถึง (24-28)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 77 เสริมความเสียหาย เคออส (15-20) ถึง (30-35)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 77 เสริมความเสียหาย เคออส (28-37) ถึง (57-65)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 80 เสริมความเสียหาย เคออส (35-48) ถึง (72-81)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 80 เสริมความเสียหาย เคออส (18-25) ถึง (38-44)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
Damage, Chaos, Attack
Prefix Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (81-125) ถึง (171-215) Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6-7)% Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8-9)% Damage, Chaos, Attack
Prefix Hunter's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (10-12)% Damage, Chaos, Attack
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-14) ถึง (22-25) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (30-35) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23-32) ถึง (48-55) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29-38) ถึง (57-67) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (37-51) ถึง (76-88) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53-72) ถึง (107-124) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (77-101) ถึง (152-174) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (26-30)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-14) ถึง (22-25)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-26) ถึง (41-46)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28-37) ถึง (56-65)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (30-35)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35-46) ถึง (71-81)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43-59) ถึง (89-102)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23-32) ถึง (48-55)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-3) ถึง (4-5) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-11) ถึง (18-20) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (28-31) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (24-31) ถึง (48-55) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29-40) ถึง (60-69) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (36-48) ถึง (71-84) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (46-64) ถึง (95-110) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (66-90) ถึง (134-155) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (96-126) ถึง (190-218) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (6-7) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (26-30) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-26) ถึง (41-46) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28-37) ถึง (56-65) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35-46) ถึง (71-81) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43-59) ถึง (89-102) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53-71) ถึง (106-124) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (68-94) ถึง (140-164) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (100-132) ถึง (197-230) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (140-187) ถึง (278-322) Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (9-10)% Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (11-12)% Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Redeemer's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13-15)% Damage, Elemental, Cold, Attack
Suffix of Needling 1 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (10-14)% Attack, Critical
Suffix of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15-19)% Attack, Critical
Suffix of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20-24)% Attack, Critical
Suffix of Puncturing 44 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (25-29)% Attack, Critical
Suffix of Penetrating 59 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30-34)% Attack, Critical
Suffix of Incision 73 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (35-38)% Attack, Critical
Prefix Hunter's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (6-7)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Hunter's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (8-9)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Hunter's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Shining 3 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-5) Defences
Prefix Glimmering 11 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (6-11) Defences
Prefix Glittering 17 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (12-16) Defences
Prefix Glowing 23 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (17-23) Defences
Prefix Radiating 29 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (24-30) Defences
Prefix Pulsing 35 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (31-38) Defences
Prefix Seething 43 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (39-49) Defences
Prefix Blazing 51 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (50-61) Defences
Prefix Scintillating 60 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (62-76) Defences
Prefix Incandescent 69 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (77-90) Defences
Prefix Resplendent 75 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (91-100) Defences
Prefix Pixie's 3 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
Defences
Prefix Gremlin's 18 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
Defences
Prefix Boggart's 30 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
Defences
Prefix Naga's 44 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
Defences
Prefix Djinn's 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
Defences
Prefix Seraphim's 78 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
Defences
Prefix Protective 3 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (11-28)% Defences
Prefix Strong-Willed 18 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (27-42)% Defences
Prefix Resolute 30 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (43-55)% Defences
Prefix Fearless 44 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (56-67)% Defences
Prefix Dauntless 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (68-79)% Defences
Prefix Indomitable 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80-91)% Defences
Prefix Unassailable 84 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (92-100)% Defences
Prefix Unfaltering 86 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (101-110)% Defences
Prefix Shadowy 3 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-26)% Defences
Prefix Ethereal 19 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% Defences
Prefix Unworldly 30 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% Defences
Prefix Ephemeral 44 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% Defences
Prefix Evanescent 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% Defences
Prefix Unreal 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% Defences
Prefix Illusory 84 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% Defences
Prefix Incorporeal 86 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% Defences
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
Defences
Prefix Moth's 19 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
Defences
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
Defences
Prefix Wasp's 44 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
Defences
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
Defences
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
Defences
Prefix Agile 1 ค่า หลบหลีก (3-10) Defences
Prefix Dancer's 18 ค่า หลบหลีก (11-35) Defences
Prefix Acrobat's 29 ค่า หลบหลีก (36-60) Defences
Prefix Fleet 42 ค่า หลบหลีก (61-138) Defences
Prefix Blurred 56 ค่า หลบหลีก (139-322) Defences
Prefix Phased 70 ค่า หลบหลีก (323-400) Defences
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
Defences
Prefix Moth's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
Defences
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
Defences
Prefix Wasp's 44 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
Defences
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
Defences
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
Defences
Prefix Shade's 3 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-26)% Defences
Prefix Ghost's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27-42)% Defences
Prefix Spectre's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (43-55)% Defences
Prefix Wraith's 44 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (56-67)% Defences
Prefix Phantasm's 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (68-79)% Defences
Prefix Nightmare's 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80-91)% Defences
Prefix Mirage's 84 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (92-100)% Defences
Prefix Illusion's 86 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (101-110)% Defences
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-16) ถึง (24-28) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (32-42) ถึง (63-74) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (42-56) ถึง (85-98) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (59-79) ถึง (118-138) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (82-112) ถึง (167-194) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-19) ถึง (28-34)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-16) ถึง (24-28)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-30) ถึง (44-52)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-72)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (39-52) ถึง (78-90)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (99-114)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-3) ถึง (4-5) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-23) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-20) ถึง (30-35) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (41-49) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (33-44) ถึง (66-76) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (40-53) ถึง (79-93) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (53-70) ถึง (106-123) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (74-99) ถึง (148-173) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (103-140) ถึง (209-243) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (3-5) ถึง (6-7) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-19) ถึง (28-34) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-30) ถึง (44-52) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-72) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (39-52) ถึง (78-90) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (99-114) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (59-78) ถึง (117-137) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (78-104) ถึง (157-181) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (109-147) ถึง (220-256) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (153-208) ถึง (310-361) Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (9-10)% Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (11-12)% Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (13-15)% Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Warlord's 80 เลเวลเจม สกิลใช้งาน ที่ใส่ 1 Gem
Prefix The Shaper's 80 เลเวลเจม สกิลใช้งาน ที่ใส่ 1 Gem
Prefix Fletcher's 9 เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ 1 Attack, Gem
Prefix Sharpshooter's 64 เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ 2 Attack, Gem
Prefix Nihilist's 4 เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ 1 Chaos, Gem
Prefix Anarchist's 55 เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ 2 Chaos, Gem
Prefix Hunter's 68 เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ 2 Chaos, Gem
Prefix Frost Weaver's 2 เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ 1 Elemental, Cold, Gem
Prefix Winterbringer's 55 เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ 2 Elemental, Cold, Gem
Prefix Redeemer's 68 เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ 2 Elemental, Cold, Gem
Prefix Flame Spinner's 2 เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ 1 Elemental, Fire, Gem
Prefix Lava Caller's 55 เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ 2 Elemental, Fire, Gem
Prefix Warlord's 68 เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ 2 Elemental, Fire, Gem
Prefix Exemplary 2 เลเวลเจมที่ใส่ 1 Gem
Prefix Quintessential 50 เลเวลเจมที่ใส่ 2 Gem
Prefix Paragon's 50 เลเวลเจมที่ใส่ 1 Gem
Prefix Flawless 76 เลเวลเจมที่ใส่ 3 Gem
Prefix Thunder Lord's 2 เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ 1 Elemental, Lightning, Gem
Prefix Tempest King's 55 เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ 2 Elemental, Lightning, Gem
Prefix Crusader's 68 เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ 2 Elemental, Lightning, Gem
Prefix Combatant's 8 เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ 1 Attack, Gem
Prefix Weaponmaster's 63 เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ 2 Attack, Gem
Prefix Reanimator's 14 เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ 1 Minion, Gem
Prefix Summoner's 65 เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ 2 Minion, Gem
Prefix Necromancer's 86 เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ 3 Minion, Gem
Prefix Redeemer's 80 เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ 1 Gem
Prefix Eldritch 80 เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ 1 Gem
Suffix of Skill 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5-7)% Attack, Speed
Suffix of Ease 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% Attack, Speed
Suffix of Mastery 22 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-13)% Attack, Speed
Suffix of Renown 30 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% Attack, Speed
Suffix of Acclaim 37 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% Attack, Speed
Suffix of Fame 45 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-22)% Attack, Speed
Suffix of Infamy 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23-25)% Attack, Speed
Suffix of Celebration 77 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26-27)% Attack, Speed
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
Attack, Speed, Gem
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
Attack, Speed, Gem
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
Attack, Speed, Gem
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
Attack, Speed, Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
Attack, Speed, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
Attack, Speed, Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
Attack, Speed, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
Attack, Speed, Gem
Prefix Squire's 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15-19)%
ค่า ความแม่นยำ (16-20)
Damage, Physical, Attack
Prefix Journeyman's 11 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20-24)%
ค่า ความแม่นยำ (21-46)
Damage, Physical, Attack
Prefix Reaver's 23 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ค่า ความแม่นยำ (47-72)
Damage, Physical, Attack
Prefix Mercenary's 35 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ค่า ความแม่นยำ (73-97)
Damage, Physical, Attack
Prefix Champion's 46 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ค่า ความแม่นยำ (98-123)
Damage, Physical, Attack
Prefix Conqueror's 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ค่า ความแม่นยำ (124-149)
Damage, Physical, Attack
Prefix Emperor's 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-74)%
ค่า ความแม่นยำ (150-174)
Damage, Physical, Attack
Prefix Dictator's 83 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (75-79)%
ค่า ความแม่นยำ (175-200)
Damage, Physical, Attack
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
Damage, Physical, Attack, Speed
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
Damage, Physical, Attack, Speed
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
Damage, Physical, Attack, Speed
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
Damage, Physical, Attack, Speed
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
Damage, Physical, Attack, Speed
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
Damage, Physical, Attack, Critical
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
Life, Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
Life, Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
Life, Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
Life, Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
Life, Damage, Physical, Attack
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Damage, Physical, Attack
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Damage, Physical, Attack
Prefix Hunter's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Damage, Physical, Attack
Prefix Hunter's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Damage, Physical, Attack
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
Damage, Physical, Attack
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
Damage, Physical, Attack
Suffix of Shining 8 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (9-11)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 5%
Attack
Suffix of Light 15 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
Attack
Suffix of Radiance 30 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
Attack
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 2 ถึง (25-29) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (40-45) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (55-63) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (70-79) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-8) ถึง (89-99) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (105-120) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-12) ถึง (142-158) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (7-17) ถึง (198-224) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (9-24) ถึง (278-315) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 2 ถึง (25-29)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง (46-53)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (40-45)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (74-84)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (55-63)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (102-117)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (70-79)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-12) ถึง (130-146)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-8) ถึง (89-99)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-15) ถึง (165-183)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (6-8) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง (31-36) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-5) ถึง (50-56) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-6) ถึง (69-79) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-8) ถึง (88-99) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-10) ถึง (111-124) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-11) ถึง (131-150) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5-15) ถึง (178-198) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (9-21) ถึง (248-280) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (11-30) ถึง (348-394) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 2 ถึง (9-12) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง (46-53) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (74-84) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (102-117) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-12) ถึง (130-146) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-15) ถึง (165-183) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-16) ถึง (195-223) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (8-23) ถึง (263-293) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (12-31) ถึง (367-415) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (17-44) ถึง (516-583) Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (9-10)% Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (11-12)% Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Crusader's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (13-15)% Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Glinting 2 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2-3) Damage, Physical, Attack
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (8-9) Damage, Physical, Attack
Prefix Polished 21 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (13-15) Damage, Physical, Attack
Prefix Honed 29 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-11) ถึง (16-19) Damage, Physical, Attack
Prefix Gleaming 36 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-13) ถึง (20-24) Damage, Physical, Attack
Prefix Annealed 46 เสริมความเสียหาย กายภาพ (13-17) ถึง (26-30) Damage, Physical, Attack
Prefix Razor-sharp 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-19) ถึง (29-35) Damage, Physical, Attack
Prefix Tempered 65 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-24) ถึง (36-41) Damage, Physical, Attack
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (20-27) ถึง (41-49) Damage, Physical, Attack
Prefix Heavy 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40-49)% Damage, Physical, Attack
Prefix Serrated 11 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50-64)% Damage, Physical, Attack
Prefix Wicked 23 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-84)% Damage, Physical, Attack
Prefix Vicious 35 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (85-109)% Damage, Physical, Attack
Prefix Bloodthirsty 46 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110-134)% Damage, Physical, Attack
Prefix Cruel 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (135-154)% Damage, Physical, Attack
Prefix Tyrannical 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (155-169)% Damage, Physical, Attack
Prefix Merciless 83 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170-179)% Damage, Physical, Attack
Prefix The Shaper's 68 สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
Damage, Physical, Elemental, Fire, Attack, Gem
Prefix The Shaper's 75 สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
Damage, Physical, Elemental, Fire, Attack, Gem
Prefix The Shaper's 80 สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
Damage, Physical, Elemental, Fire, Attack, Gem
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Eldritch 68 สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Eldritch 75 สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Eldritch 80 สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
Damage, Physical, Attack, Gem
Prefix Lacquered 1 ค่า เกราะ (3-10) Defences
Prefix Studded 18 ค่า เกราะ (11-35) Defences
Prefix Ribbed 30 ค่า เกราะ (36-60) Defences
Prefix Fortified 46 ค่า เกราะ (61-138) Defences
Prefix Plated 59 ค่า เกราะ (139-322) Defences
Prefix Carapaced 73 ค่า เกราะ (323-400) Defences
Prefix Beetle's 1 เพิ่มค่า เกราะ (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
Defences
Prefix Crab's 17 เพิ่มค่า เกราะ (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
Defences
Prefix Armadillo's 29 เพิ่มค่า เกราะ (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
Defences
Prefix Rhino's 42 เพิ่มค่า เกราะ (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
Defences
Prefix Elephant's 60 เพิ่มค่า เกราะ (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
Defences
Prefix Mammoth's 78 เพิ่มค่า เกราะ (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
Defences
Prefix Reinforced 3 เพิ่มค่า เกราะ (15-26)% Defences
Prefix Layered 17 เพิ่มค่า เกราะ (27-42)% Defences
Prefix Lobstered 29 เพิ่มค่า เกราะ (43-55)% Defences
Prefix Buttressed 42 เพิ่มค่า เกราะ (56-67)% Defences
Prefix Thickened 60 เพิ่มค่า เกราะ (68-79)% Defences
Prefix Girded 72 เพิ่มค่า เกราะ (80-91)% Defences
Prefix Impregnable 84 เพิ่มค่า เกราะ (92-100)% Defences
Prefix Impenetrable 86 เพิ่มค่า เกราะ (101-110)% Defences
Prefix Reliable 45 เพิ่มค่า เกราะ (25-30)%
โอกาสที่จะบล็อค 2%
Defences
Prefix Unfailing 78 เพิ่มค่า เกราะ (31-36)%
โอกาสที่จะบล็อค 3%
Defences
Prefix Glinting 2 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง (4-5) Damage, Physical, Attack
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (13-14) Damage, Physical, Attack
Prefix Polished 21 เสริมความเสียหาย กายภาพ (10-13) ถึง (21-24) Damage, Physical, Attack
Prefix Honed 29 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-18) ถึง (26-30) Damage, Physical, Attack
Prefix Gleaming 36 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-21) ถึง (32-38) Damage, Physical, Attack
Prefix Annealed 46 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-27) ถึง (42-48) Damage, Physical, Attack
Prefix Razor-sharp 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (22-30) ถึง (46-56) Damage, Physical, Attack
Prefix Tempered 65 เสริมความเสียหาย กายภาพ (27-38) ถึง (58-66) Damage, Physical, Attack
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (32-43) ถึง (66-78) Damage, Physical, Attack
Suffix of the Conquest 68 ระยะอาวุธ 2 Attack
Suffix of the Conquest 73 ระยะอาวุธ 3 Attack
Suffix of the Elder 75 ระยะอาวุธ 1 Attack
Suffix of the Elder 85 ระยะอาวุธ 2 Attack
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (48-54)% Aura
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (28-33)% Aura
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (55-60)% Aura
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (34-40)% Aura
Suffix of the Hunt 75 ลดมานาสำรอง ของ Malevolence (25-20)% Mana, Aura
Prefix Eldritch 68 ได้รับมานา (2-3) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี Mana, Attack
Prefix The Shaper's 68 ได้รับมานา (2-3) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี Mana, Attack
Suffix of the Hunt 68 ได้รับมานา (3-5) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี Mana, Attack
Suffix of Absorption 1 ได้รับ มานา 1 เมื่อสังหาร Mana
Suffix of Osmosis 24 ได้รับ มานา (2-3) เมื่อสังหาร Mana
Suffix of Consumption 40 ได้รับ มานา (4-6) เมื่อสังหาร Mana
Prefix The Shaper's 68 ได้มานา (2-3) แต้มต่อทุกๆ คาถาที่โดนศัตรู Mana, Caster
Prefix Thirsty 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา Mana, Physical, Attack
Prefix Thirsty 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา Mana, Physical, Attack
Prefix Parched 70 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา Mana, Physical, Attack
Suffix of Shaping 68 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (10-15)% Mana
Suffix of Redemption 68 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (10-15)% Mana
Suffix of Redemption 68 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (8-11)% Mana
Suffix of Shaping 75 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (16-20)% Mana
Suffix of Redemption 75 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (16-20)% Mana
Suffix of Redemption 80 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (12-15)% Mana
Suffix of Excitement 2 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10-19)% Mana
Suffix of Joy 18 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20-29)% Mana
Suffix of Elation 29 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30-39)% Mana
Suffix of Bliss 42 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40-49)% Mana
Suffix of Euphoria 55 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (50-59)% Mana
Suffix of Shaping 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (41-55)% Mana
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (41-55)% Mana
Suffix of Shaping 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (56-70)% Mana
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (56-70)% Mana
Suffix of Nirvana 79 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (60-69)% Mana
Suffix of Redemption 68 โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตีสูงสุด 2%
Suffix of Shaping 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด 2%
Suffix of the Conquest 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด 2%
Prefix Hunter's 75 ต้านทาน เคออส สูงสุด 1% Chaos, Resistance
Prefix Hunter's 80 ต้านทาน เคออส สูงสุด 2% Chaos, Resistance
Prefix Hunter's 86 ต้านทาน เคออส สูงสุด 3% Chaos, Resistance
Prefix The Shaper's 75 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 1% Elemental, Cold, Resistance
Prefix Redeemer's 75 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 1% Elemental, Cold, Resistance
Prefix Crusader's 75 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 1% Elemental, Cold, Resistance
Prefix Redeemer's 80 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 2% Elemental, Cold, Resistance
Prefix The Shaper's 80 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 2% Elemental, Cold, Resistance
Prefix Crusader's 85 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 2% Elemental, Cold, Resistance
Prefix Redeemer's 86 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 3% Elemental, Cold, Resistance
Prefix The Shaper's 86 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 3% Elemental, Cold, Resistance
Prefix Warlord's 75 จำนวน Endurance Charges สูงสุด 1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Endurance Charges สูงสุด 1
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (21-25)% Defences
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (26-30)% Defences
Prefix Crusader's 68 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด (15-25)% Defences
Prefix Crusader's 75 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด 10% Defences
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3-4)% เมื่อสังหาร Defences
Suffix of the Crusade 68 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3-4)% เมื่อสังหาร Defences
Suffix of Shaping 75 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (5-6)% เมื่อสังหาร Defences
Suffix of the Crusade 80 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (5-6)% เมื่อสังหาร Defences
Prefix Warlord's 75 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 1% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Eldritch 75 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 1% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Crusader's 75 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 1% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Warlord's 80 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 2% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Eldritch 80 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 2% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Crusader's 85 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 2% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Warlord's 86 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 3% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Eldritch 86 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 3% Elemental, Fire, Resistance
Prefix Warlord's 75 จำนวน Frenzy Charges สูงสุด 1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Frenzy Charges สูงสุด 1
Prefix Hunter's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3-6)% Life
Prefix Hunter's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)% Life
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)% Life
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3-6)% Life
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4-7)% Life
Prefix Eldritch 75 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8-10)% Life
Prefix Hunter's 84 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7-10)% Life
Prefix Eldritch 84 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7-10)% Life
Prefix Hunter's 85 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (9-12)% Life
Prefix Eldritch 85 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (9-12)% Life
Prefix Crusader's 68 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด (15-25)% Life
Prefix Eldritch 68 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด (15-25)% Life
Prefix Crusader's 75 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด 10% Life
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-4)% เมื่อสังหาร Life
Suffix of the Elder 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-4)% เมื่อสังหาร Life
Suffix of the Elder 75 ฟื้นฟู พลังชีวิต (5-6)% เมื่อสังหาร Life
Suffix of the Conquest 80 ฟื้นฟู พลังชีวิต (5-6)% เมื่อสังหาร Life
Prefix The Shaper's 75 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 1% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix Crusader's 75 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 1% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix Crusader's 75 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 1% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix The Shaper's 80 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 2% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix Crusader's 80 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 2% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix Crusader's 85 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 2% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix Crusader's 86 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 3% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix The Shaper's 86 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 3% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix Eldritch 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% Mana
Prefix Crusader's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% Mana
Prefix Eldritch 75 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% Mana
Prefix Crusader's 80 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% Mana
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% Mana
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% Mana
Suffix of Redemption 68 ฟื้นฟู มานา (3-4)% เมื่อสังหาร Mana
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู มานา (3-4)% เมื่อสังหาร Mana
Suffix of Shaping 75 ฟื้นฟู มานา (5-6)% เมื่อสังหาร Mana
Suffix of Redemption 80 ฟื้นฟู มานา (5-6)% เมื่อสังหาร Mana
Prefix Eldritch 68 จำนวน โครงกระดูก สูงสุด 1 Minion
Prefix Eldritch 68 จำนวน Raised Zombie สูงสุด 1 Minion
Prefix Hunter's 80 ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 1% Resistance
Prefix The Shaper's 80 ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 1% Resistance
Prefix The Shaper's 85 ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 2% Resistance
Prefix Hunter's 85 ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 2% Resistance
Suffix of the Crusade 68 โอกาสในการบล็อคเวทสูงสุด 2%
Suffix of Redemption 68 โอกาสหลีกเลี่ยงเวทย์สูงสุด 2%
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (18-22)% Damage, Attack
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (15-17)% Damage, Attack
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20-25)% Damage, Attack
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (23-26)% Damage, Attack
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (27-30)% Damage, Attack
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (18-21)% Damage, Attack
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26-30)% Damage, Attack
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (22-25)% Damage, Attack
Suffix of the Elder 83 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (31-35)% Damage, Attack
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Attack
Suffix of the Elder 68 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Attack
Suffix of the Elder 75 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Attack
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Attack
Suffix of the Elder 80 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Attack
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Attack
Suffix of the Conquest 82 ระยะการฟาด 2 Attack
Suffix of the Elder 85 ระยะการฟาด 1 Attack
Suffix of the Conquest 68 ระยะการฟาด 2 หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ Attack
Suffix of the Elder 68 ระยะการฟาด (1-2) หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ Attack
Suffix of the Conquest 73 ระยะการฟาด 3 หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ Attack
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Blastchain Mine เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (20-25)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Blastchain Mine เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (26-30)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Blastchain Mine เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (31-35)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (20-25)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (26-30)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (31-35)%
Damage, Gem
Suffix of the Conquest 68 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Conquest 80 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด 2
Suffix of Redemption 68 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด 1
Suffix of Redemption 80 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด 2
Suffix of the Crusade 68 จำนวน Power Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Crusade 80 จำนวน Power Charge ต่ำสุด 2
Suffix of Motivation 2 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (5-7)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (5-7)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of Coercion 15 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (8-10)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (8-10)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of Incitation 30 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (11-13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (11-13)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of Agitation 40 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14-16)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14-16)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of Instigation 55 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (17-19)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (17-19)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of Provocation 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (20-22)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (20-22)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of Infuriation 83 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (23-25)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (23-25)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (18-22)% Damage, Minion
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-17)% Damage, Minion
Prefix Redeemer's 70 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (23-26)% Damage, Minion
Prefix Redeemer's 73 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (27-30)% Damage, Minion
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (18-21)% Damage, Minion
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (22-25)% Damage, Minion
Prefix Baroness's 2 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10-19)% Damage, Minion
Prefix Viscountess's 11 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20-29)% Damage, Minion
Prefix Marchioness's 23 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30-39)% Damage, Minion
Prefix Countess's 35 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40-49)% Damage, Minion
Prefix Duchess's 46 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (50-59)% Damage, Minion
Prefix Princess's 58 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (60-69)% Damage, Minion
Prefix Queen's 64 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (70-74)% Damage, Minion
Prefix Empress's 84 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (75-79)% Damage, Minion
Prefix Baron's 2 ค่า มานาสูงสุด (17-20)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (5-9)%
Mana, Minion
Prefix Viscount's 11 ค่า มานาสูงสุด (21-24)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10-14)%
Mana, Minion
Prefix Marquess's 23 ค่า มานาสูงสุด (25-28)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-19)%
Mana, Minion
Prefix Count's 35 ค่า มานาสูงสุด (29-33)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20-24)%
Mana, Minion
Prefix Duke's 46 ค่า มานาสูงสุด (34-37)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25-29)%
Mana, Minion
Prefix Prince's 58 ค่า มานาสูงสุด (38-41)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30-34)%
Mana, Minion
Prefix King's 80 ค่า มานาสูงสุด (42-45)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35-39)%
Mana, Minion
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-18)%
Damage, Minion, Gem
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (19-22)%
Damage, Minion, Gem
Prefix Eldritch 83 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (23-25)%
Damage, Minion, Gem
Suffix of Adjustment 8 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (11-15)% Elemental, Resistance, Minion
Suffix of Acclimatisation 20 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (16-20)% Elemental, Resistance, Minion
Suffix of Adaptation 30 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (21-25)% Elemental, Resistance, Minion
Suffix of Evolution 40 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (26-30)% Elemental, Resistance, Minion
Suffix of Suggestion 1 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (80-130) Attack, Minion
Suffix of Instruction 20 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (131-215) Attack, Minion
Suffix of Tutelage 40 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (216-325) Attack, Minion
Suffix of Command 60 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (326-455) Attack, Minion
Suffix of Ultimatum 75 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (456-624) Attack, Minion
Suffix of the Elder 75 เลเวลของหิน Raise Spectre ทุกเม็ด 1 Minion, Gem
Suffix of the Administrator 10 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (13-17)% Life, Minion
Suffix of the Rector 26 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (18-22)% Life, Minion
Suffix of the Overseer 42 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (23-27)% Life, Minion
Suffix of the Taskmaster 58 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (28-32)% Life, Minion
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (21-26)% Life, Minion
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (27-30)% Life, Minion
Suffix of the Slavedriver 74 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33-36)% Life, Minion
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (31-35)% Life, Minion
Suffix of the Despot 82 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (37-40)% Life, Minion
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 16
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (15-18)%
Life, Minion, Gem
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 18
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (19-22)%
Life, Minion, Gem
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 20
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (23-25)%
Life, Minion, Gem
Suffix of Coordination 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (16-20)% Speed, Minion
Suffix of Orchestration 23 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (21-25)% Speed, Minion
Suffix of Masterminding 40 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (26-30)% Speed, Minion
Suffix of Shaping 68 สกิลเคลื่อนที่ระยะประชิดจะมีโอกาส (30-50)% ที่จะทำ Fortify หากโจมตีโดน Attack
Suffix of the Hunt 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-10)% ระหว่างผลของยาทุกชนิด Speed
Suffix of Shaping 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-10)% ระหว่างผลของยาทุกชนิด Speed
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10-12)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Speed
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5-7)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Speed
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (8-10)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Speed
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-15)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Speed
Prefix Runner's 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% Speed
Prefix Sprinter's 15 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15% Speed
Prefix Stallion's 30 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% Speed
Prefix Gazelle's 40 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25% Speed
Prefix Cheetah's 55 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30% Speed
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (4-6)% Speed
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% Speed
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% Speed
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% Speed
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% Speed
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% Speed
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% Speed
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% Speed
Suffix of Shaping 84 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% Speed
Prefix The Shaper's 84 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-8)% Speed
Prefix Hellion's 86 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 35% Speed
Prefix Redeemer's 75 ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะตาบอด
Suffix of the Hunt 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน เคออส -9% Damage, Chaos, Resistance
Suffix of Redemption 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน น้ำแข็ง -9% Damage, Elemental, Cold, Resistance
Suffix of Shaping 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น 6% Damage, Elemental
Suffix of the Conquest 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟ -9% Damage, Elemental, Fire, Resistance
Suffix of the Crusade 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟฟ้า -9% Damage, Elemental, Lightning, Resistance
Suffix of the Elder 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 9% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 75 การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น Physical, Attack, Ailment
Prefix Eldritch 81 นำ (3-5)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Chaos
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มผลของสกิล Offering (16-20)%
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของสกิล Offering (21-25)%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (15-18)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (5-6)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 70 มีโอกาส (19-22)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (23-25)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (7-8)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 83 มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทั เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% Attribute
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% Attribute
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% Attribute
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม คุณสมบัติ (10-12)% Attribute
Suffix of the Elder 75 เพิ่ม คุณสมบัติ (10-12)% Attribute
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5-8)% Attribute
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (6-8)% Attribute
Suffix of Redemption 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5-8)% Attribute
Suffix of Redemption 75 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-12)% Attribute
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-10)% Attribute
Suffix of the Elder 83 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-12)% Attribute
Suffix of Shaping 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5-8)% Attribute
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (6-8)% Attribute
Suffix of the Crusade 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5-8)% Attribute
Suffix of the Crusade 75 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-12)% Attribute
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-10)% Attribute
Suffix of Shaping 83 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-12)% Attribute
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (6-8)% Attribute
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (5-8)% Attribute
Suffix of the Conquest 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (5-8)% Attribute
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-10)% Attribute
Suffix of the Conquest 75 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-12)% Attribute
Suffix of the Elder 83 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-12)% Attribute
Prefix Pernicious 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix Pernicious 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix Inimical 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix Inimical 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix Baleful 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix Baleful 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix The Shaper's 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Warlord's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Eldritch 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Eldritch 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Crusader's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Suffix of Shaping 68 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-35--25) Physical, Attack
Suffix of the Hunt 68 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-35--25) Physical, Attack
Suffix of the Hunt 75 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-45--36) Physical, Attack
Suffix of Shaping 75 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-45--36) Physical, Attack
Prefix Glinting 5 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Prefix Polished 19 เสริมความเสียหาย กายภาพ (3-4) ถึง (6-7) ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Prefix Honed 28 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-6) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Prefix Gleaming 35 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-7) ถึง (11-12) ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Prefix Annealed 44 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-9) ถึง (13-15) ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Prefix Razor-sharp 52 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-12) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Prefix Flaring 76 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-15) ถึง (22-26) ให้กับการโจมตี Damage, Physical, Attack
Suffix of Shaping 68 นำ (7-9)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม Damage, Physical, Elemental
Suffix of the Crusade 68 นำ (7-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม Damage, Physical, Elemental
Suffix of the Crusade 73 นำ (9-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม Damage, Physical, Elemental
Suffix of Shaping 75 นำ (10-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม Damage, Physical, Elemental
Suffix of the Crusade 78 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม Damage, Physical, Elemental
Suffix of Shaping 80 นำ (13-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม Damage, Physical, Elemental
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ Physical
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ Physical
Suffix of the Elder 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (10-15)% เป็นความเสียหาย เคออส Damage, Physical, Chaos
Suffix of the Hunt 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (16-20)% เป็นความเสียหาย เคออส Damage, Physical, Chaos
Suffix of the Hunt 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (21-25)% เป็นความเสียหาย เคออส Damage, Physical, Chaos
Suffix of the Elder 75 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (16-20)% เป็นความเสียหาย เคออส Damage, Physical, Chaos
Suffix of the Elder 85 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (21-25)% เป็นความเสียหาย เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix Hunter's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical
Prefix Eldritch 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (8-12)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (16-20)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (8-12)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (21-25)% Damage, Physical
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (13-16)% Damage, Physical
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (13-16)% Damage, Physical
Prefix Heavy 4 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8-12)% Damage, Physical
Prefix Serrated 15 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13-17)% Damage, Physical
Prefix Wicked 30 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (18-22)% Damage, Physical
Prefix Cruel 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (23-28)% Damage, Physical
Prefix Merciless 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (29-33)% Damage, Physical
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (16-20)% Damage, Physical
Prefix Eldritch 75 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (21-25)% Damage, Physical
Prefix Eldritch 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (26-30)% Damage, Physical
Prefix Lacquered 1 ค่า เกราะ (3-10) Defences
Prefix Studded 18 ค่า เกราะ (11-35) Defences
Prefix Ribbed 30 ค่า เกราะ (36-60) Defences
Prefix Fortified 44 ค่า เกราะ (61-138) Defences
Prefix Plated 57 ค่า เกราะ (139-322) Defences
Prefix Carapaced 71 ค่า เกราะ (323-400) Defences
Prefix Encased 83 ค่า เกราะ (401-460) Defences
Prefix Enveloped 86 ค่า เกราะ (461-540) Defences
Prefix Hunter's 75 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส Physical, Chaos
Prefix Hunter's 83 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส Physical, Chaos
Prefix The Shaper's 68 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 68 แปลง (4-6)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 83 แปลง (7-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง Physical, Elemental, Cold
Prefix Redeemer's 83 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง Physical, Elemental, Cold
Prefix The Shaper's 83 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง Physical, Elemental, Cold
Prefix Warlord's 68 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5-10)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 68 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (4-6)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Eldritch 68 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5-10)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 83 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (7-10)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Warlord's 83 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (11-15)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Eldritch 84 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (11-15)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Crusader's 68 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 68 แปลง (4-6)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า Physical, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 68 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า Physical, Elemental, Lightning
Prefix The Shaper's 82 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 83 แปลง (7-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า Physical, Elemental, Lightning
Prefix Crusader's 83 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า Physical, Elemental, Lightning
Suffix of Poison 20 โอกาส 20% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (21-30)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of Venom 40 โอกาส 25% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31-40)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of Virulence 60 โอกาส 30% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (41-50)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (5-6)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (8-12)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (7-8)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (13-17)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (9-10)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (18-22)%
Damage, Chaos, Ailment
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย พิษ (100-109)% Damage, Chaos, Ailment
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย พิษ (60-69)% Damage, Chaos, Ailment
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย พิษ (110-119)% Damage, Chaos, Ailment
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย พิษ (70-79)% Damage, Chaos, Ailment
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย พิษ (80-89)% Damage, Chaos, Ailment
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย พิษ (120-129)% Damage, Chaos, Ailment
Prefix Hunter's 78 เพิ่มความเสียหาย พิษ (130-134)% Damage, Chaos, Ailment
Prefix Hunter's 78 เพิ่มความเสียหาย พิษ (90-94)% Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พิษ (20-25)%
Damage, Chaos, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
Damage, Chaos, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31-35)%
Damage, Chaos, Ailment, Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Poison เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พิษ (19-23)%
Damage, Chaos, Ailment, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Poison เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พิษ (24-26)%
Damage, Chaos, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 16
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (8-12)%
Chaos, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (13-16)%
Chaos, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (17-20)%
Chaos, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (6-9)%
Chaos, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (10-14)%
Chaos, Ailment, Gem
Suffix of the Elder 68 โอกาส 15% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15-25)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 68 โอกาส 15% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15-25)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Elder 75 โอกาส 20% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Hunt 75 โอกาส 20% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
Damage, Chaos, Ailment
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อค การโจมตี 5% ขณะถือ ไม้พลอง
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส 15% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล Critical
Prefix The Shaper's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix The Shaper's 84 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 ได้ Power Charge หลังจากใช้มานาไป 200 แต้ม
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาส (3-6)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (3-6)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of the Hunt 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 75 ลดมานาสำรอง ของ Pride (25-20)% Mana, Aura
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (18-22)% Damage, Attack
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (15-17)% Damage, Attack
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% Damage, Attack
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (23-26)% Damage, Attack
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (27-30)% Damage, Attack
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% Damage, Attack
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (18-21)% Damage, Attack
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (22-25)% Damage, Attack
Suffix of the Elder 84 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% Damage, Attack
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ขณะอยู่ในผลของยา Damage, Attack
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ขณะอยู่ในผลของยา Damage, Attack
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ขณะอยู่ในผลของยา Damage, Attack
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ขณะอยู่ในผลของยา Damage, Attack
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ขณะอยู่ในผลของยา Damage, Attack
Suffix of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ขณะอยู่ในผลของยา Damage, Attack
Suffix of Shaping 68 อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (20-30)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ Damage
Suffix of the Crusade 68 อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (15-20)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ Damage
Suffix of the Crusade 70 อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (21-25)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ Damage
Suffix of the Crusade 73 อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (26-30)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ Damage
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15-18)%
Damage, Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (19-22)%
Damage, Gem
Prefix The Shaper's 83 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (23-25)%
Damage, Gem
Suffix of Darting 14 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10-17)% Speed
Suffix of Flight 27 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (18-25)% Speed
Suffix of Propulsion 41 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (26-33)% Speed
Suffix of the Zephyr 55 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (34-41)% Speed
Suffix of the Gale 82 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (42-46)% Speed
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (15-20)%
Speed, Gem
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (21-25)%
Speed, Gem
Prefix Eldritch 82 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (26-30)%
Speed, Gem
Suffix of the Conquest 75 ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire (30-25)% Mana, Aura
Suffix of Redemption 75 ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice (30-25)% Mana, Aura
Suffix of the Crusade 75 ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning (30-25)% Mana, Aura
Prefix Eldritch 68 ได้รับสกิล Rallying Cry เลเวล 22
Suffix of the Crusade 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของเกราะพลังงานถ้าผู้เล่นบล็อกได้ Defences
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของเกราะพลังงานถ้าผู้เล่นบล็อกได้ Defences
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-5)% เมื่อคุณบล็อค Life
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-5)% เมื่อคุณบล็อค Life
Suffix of Redemption 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค Mana
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค Mana
Suffix of the Crusade 68 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (31-35)% Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Crusade 70 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (36-40)% Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Crusade 75 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (41-45)% Elemental, Fire, Ailment
Prefix The Shaper's 68 รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (15-20)% Damage, Critical
Prefix Warlord's 68 รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (15-20)% Damage, Critical
Prefix The Shaper's 75 รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (21-30)% Damage, Critical
Prefix Warlord's 75 รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (21-30)% Damage, Critical
Suffix of the Crusade 68 ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (29-25)% Caster, Curse
Suffix of Shaping 68 ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (20-15)% Caster, Curse
Suffix of Shaping 75 ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (25-21)% Caster, Curse
Suffix of the Crusade 75 ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (35-30)% Caster, Curse
Prefix Hunter's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% Elemental
Prefix The Shaper's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% Elemental
Prefix The Shaper's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% Elemental
Prefix The Shaper's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% Elemental
Prefix Redeemer's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% Elemental
Prefix Hunter's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% Elemental
Suffix of the Crusade 68 ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง (31-35)% Elemental, Cold, Ailment
Suffix of the Crusade 70 ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง (36-40)% Elemental, Cold, Ailment
Suffix of the Crusade 75 ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง (41-45)% Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Redemption 68 ลดมานาสำรอง (3-2)% Mana
Suffix of Redemption 75 ลดมานาสำรอง (5-4)% Mana
Suffix of Shaping 82 ลดมานาสำรอง (5-3)% Mana
Suffix of Dampening 25 เสริมป้องกันกายภาพ 2%
Suffix of the Conquest 75 เสริมป้องกันกายภาพ (3-5)%
Suffix of the Conquest 75 เสริมป้องกันกายภาพ (2-4)%
Suffix of the Elder 83 เสริมป้องกันกายภาพ (3-5)%
Suffix of Numbing 85 เสริมป้องกันกายภาพ (3-4)%
Prefix Eldritch 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% Physical
Prefix Hunter's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% Physical
Prefix Eldritch 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% Physical
Prefix Warlord's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% Physical
Prefix Hunter's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% Physical
Prefix Eldritch 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% Physical
Suffix of the Crusade 68 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (35-31)% Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Crusade 70 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (40-36)% Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Crusade 75 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (45-41)% Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Hunter's 80 ทุกๆ 5 วินาที จะฟื้นฟูพลังชีวิต 15% ในระยะเวลาหนึ่งวินาที Life
Suffix of the Elder 68 ลบสถานะ เลือดออก เมื่อใช้สกิล คำราม Physical, Attack, Ailment
Suffix of Shaping 75 หายจากอาการแช่เย็นและแช่แข็งหากใช้ขวดยา Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Redemption 75 หายจากอาการแช่เย็นและแช่แข็งหากใช้ขวดยา Elemental, Cold, Ailment
Suffix of the Conquest 75 ไฟที่ติดตัวผู้เล่นจะดับหากใช้ขวดยา Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Elder 75 ไฟที่ติดตัวผู้เล่นจะดับหากใช้ขวดยา Elemental, Fire, Ailment
Suffix of the Crusade 75 หายจากสถานะไฟช็อตหากใช้ขวดยา Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Shaping 75 หายจากสถานะไฟช็อตหากใช้ขวดยา Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Redemption 68 โอกาส (6-8)% ที่จะช็อต
(8-12)% increased Effect of Lightning Ailments
Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Redemption 75 โอกาส (6-8)% ที่จะช็อต
(13-15)% increased Effect of Lightning Ailments
Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 16
(8-12)% increased Effect of Lightning Ailments
Elemental, Lightning, Ailment, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
(13-16)% increased Effect of Lightning Ailments
Elemental, Lightning, Ailment, Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 20
(17-20)% increased Effect of Lightning Ailments
Elemental, Lightning, Ailment, Gem
Prefix Crusader's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Eldritch 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Shocking Conflux เป็นเวลา 3 วินาที
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Igniting Conflux เป็นเวลา 3 วินาที
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Chilling Conflux เป็นเวลา 3 วินาที
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Duration เลเวล 15
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10-15)%
Gem
Suffix of the Elder 68 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 30% Damage, Attack, Critical, Gem
Suffix of the Elder 75 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 50% Damage, Attack, Critical, Gem
Suffix of the Elder 84 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 70% Damage, Attack, Critical, Gem
Suffix of the Elder 68 การโจมตีที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 1% Attack, Critical, Gem
Suffix of the Elder 75 การโจมตีที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 2% Attack, Critical, Gem
Suffix of the Elder 83 การโจมตีที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 3% Attack, Critical, Gem
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 20% Damage, Attack, Gem
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40% Damage, Attack, Gem
Suffix of the Conquest 85 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ -15 Mana, Attack, Gem
Suffix of Shaping 68 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 30% Damage, Caster, Critical, Gem
Suffix of Shaping 75 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 50% Damage, Caster, Critical, Gem
Suffix of Shaping 83 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 70% Damage, Caster, Critical, Gem
Suffix of Shaping 68 คาถาที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 1% Caster, Critical, Gem
Suffix of Shaping 75 คาถาที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 2% Caster, Critical, Gem
Suffix of Shaping 84 คาถาที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 3% Caster, Critical, Gem
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 40% Damage, Caster, Gem
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 20% Damage, Caster, Gem
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (22-31) ถึง (46-53) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (37-49) ถึง (75-86) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย เคออส (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (28-37) ถึง (55-64) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (44-58) ถึง (88-103) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย เคออส (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (60-73) ถึง (108-122) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (32-44) ถึง (66-76) ให้กับเวทย์ Damage, Chaos, Caster
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง (2-3) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Chilled 11 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Icy 18 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (16-18) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Frigid 26 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (22-25) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Freezing 33 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Frozen 42 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Glaciated 51 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Polar 62 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25-33) ถึง (50-58) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Entombing 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30-40) ถึง (60-69) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (15-18) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (16-18) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (23-27) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-22) ถึง (33-38) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (22-25) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-27) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-34) ถึง (52-60) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Chilled 11 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (15-18) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Icy 18 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (23-27) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Frigid 26 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-22) ถึง (33-38) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Freezing 33 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-27) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Frozen 42 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-34) ถึง (52-60) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Glaciated 51 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (31-41) ถึง (62-73) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Polar 62 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38-50) ถึง (75-88) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Entombing 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (45-60) ถึง (89-104) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix The Shaper's 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Cold, Caster
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-8) ถึง (12-14) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-22) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-71) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (36-49) ถึง (73-85) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-8) ถึง (12-14) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-30) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-22) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (18-24) ถึง (36-42) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (45-53) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-38) ถึง (57-66) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (4-5) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-30) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (18-24) ถึง (36-42) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (45-53) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-38) ถึง (57-66) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (34-46) ถึง (68-80) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (41-55) ถึง (83-96) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (98-115) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Eldritch 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Fire, Caster
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (4-5) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Buzzing 11 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (21-22) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Snapping 18 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (33-35) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crackling 26 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (46-49) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Sparking 33 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Discharging 62 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (106-112) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-10) ถึง (126-133) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (21-22) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (32-34) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (33-35) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (49-52) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (46-49) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (69-73) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (87-92) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (109-115) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (6-7) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Buzzing 11 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (32-34) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Snapping 18 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (49-52) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Crackling 26 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (69-73) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Sparking 33 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (87-92) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (109-115) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-11) ถึง (132-139) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Discharging 62 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-13) ถึง (159-168) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5-15) ถึง (189-200) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix The Shaper's 84 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวทย์ Damage, Elemental, Lightning, Caster
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (37-49) ถึง (75-86) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (22-31) ถึง (46-53) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (28-37) ถึง (55-64) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (44-58) ถึง (88-103) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 84 เสริมความเสียหาย กายภาพ (32-44) ถึง (66-76) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 84 เสริมความเสียหาย กายภาพ (60-73) ถึง (108-122) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ Damage, Physical, Caster
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อค การโจมตี 5% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อคเวท (8-12)%
Suffix of Redemption 68 โอกาสบล็อคเวท (10-12)% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้
Suffix of Redemption 73 โอกาสบล็อคเวท (13-15)% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 โอกาสบล็อคเวทย์ (7-9)% ถ้าคุณบล็อคเวทย์มาเร็วๆนี้
Suffix of the Crusade 75 โอกาสบล็อคเวทย์ (10-12)% ถ้าคุณบล็อคเวทย์มาเร็วๆนี้
Suffix of the Barrier 30 โอกาสบล็อคเวท (7-9)%
Suffix of the Bulwark 60 โอกาสบล็อคเวท (10-12)%
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อคเวท (3-4)%
Suffix of the Crusade 68 โอกาสบล็อคเวท (4-5)%
Suffix of the Crusade 68 โอกาสบล็อคเวท (3-4)%
Suffix of Shaping 68 โอกาสบล็อคเวท (4-5)%
Suffix of Shaping 68 โอกาสบล็อคเวท (7-9)%
Suffix of Shaping 75 โอกาสบล็อคเวท (6-7)%
Suffix of Shaping 75 โอกาสบล็อคเวท (10-12)%
Suffix of the Crusade 80 โอกาสบล็อคเวท (6-7)%
Suffix of the Crusade 80 โอกาสบล็อคเวท (5-6)%
Suffix of the Elder 80 โอกาสบล็อคเวท (5-6)%
Suffix of Menace 11 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (10-19)% Caster, Critical
Suffix of Havoc 21 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (20-39)% Caster, Critical
Suffix of Disaster 28 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (40-59)% Caster, Critical
Suffix of Calamity 41 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60-79)% Caster, Critical
Suffix of Ruin 59 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (80-99)% Caster, Critical
Suffix of Unmaking 76 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (100-109)% Caster, Critical
Prefix Chanter's 5 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (3-7)% Damage, Caster
Prefix Mage's 20 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (8-12)% Damage, Caster
Prefix Sorcerer's 38 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (13-17)% Damage, Caster
Prefix Thaumaturgist's 56 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18-22)% Damage, Caster
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18-22)% Damage, Caster
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20-25)% Damage, Caster
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-17)% Damage, Caster
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23-26)% Damage, Caster
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (27-30)% Damage, Caster
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18-21)% Damage, Caster
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (26-30)% Damage, Caster
Prefix Wizard's 76 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23-26)% Damage, Caster
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (22-25)% Damage, Caster
Suffix of Shaping 82 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (31-35)% Damage, Caster
Suffix of Shaping 68 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Caster
Suffix of the Crusade 68 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Caster
Suffix of the Crusade 75 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Caster
Suffix of Shaping 75 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Caster
Suffix of the Crusade 80 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Caster
Suffix of Shaping 80 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยา Damage, Caster
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย Damage, Caster
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย Damage, Caster
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Strength Damage, Caster
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Strength Damage, Caster
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Dexterity Damage, Caster
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Dexterity Damage, Caster
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Intelligence Damage, Caster
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Intelligence Damage, Caster
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Strength Damage, Caster
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Strength Damage, Caster
Suffix of Prayers 35 มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Invocations 62 มีโอกาส 3% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (3-5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส (3-5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (6-8)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส (6-8)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Incantations 78 มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (9-10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of the Elder 83 มีโอกาส (9-10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Prefix Redeemer's 80 สกิลที่ถูกเสริมด้วยหิน Unleash จะมีจำนวน Seal สูงสุด 1
Suffix of Redemption 75 เวทย์ มีโอกาส (4-5)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า Damage, Caster
Suffix of Redemption 75 เวทย์ มีโอกาส (10-11)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า Damage, Caster
Suffix of Redemption 80 เวทย์ มีโอกาส (12-14)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า Damage, Caster
Suffix of Redemption 80 เวทย์ มีโอกาส (6-7)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า Damage, Caster
Suffix of the Brute 1 ค่า Strength (8-12) Attribute
Suffix of the Wrestler 11 ค่า Strength (13-17) Attribute
Suffix of the Bear 22 ค่า Strength (18-22) Attribute
Suffix of the Lion 33 ค่า Strength (23-27) Attribute
Suffix of the Gorilla 44 ค่า Strength (28-32) Attribute
Suffix of the Goliath 55 ค่า Strength (33-37) Attribute
Suffix of the Leviathan 66 ค่า Strength (38-42) Attribute
Suffix of the Titan 74 ค่า Strength (43-50) Attribute
Suffix of the Gods 82 ค่า Strength (51-55) Attribute
Suffix of the Godslayer 85 ค่า Strength (56-60) Attribute
Prefix Hunter's 80 สกิลฟาด จะโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เพิ่มอีก 1 เป้าหมาย Attack
Suffix of Shaping 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (20-30)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20-30)%
Suffix of the Crusade 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (21-25)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (21-25)%
Suffix of the Crusade 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (11-15)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (11-15)%
Suffix of the Crusade 73 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (26-30)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26-30)%
Suffix of the Crusade 73 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (16-20)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (16-20)%
Suffix of Impact 5 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (11-15)%
Suffix of Dazing 18 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (16-20)%
Suffix of Stunning 30 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (21-25)%
Suffix of Slamming 44 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26-30)%
Suffix of Staggering 58 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (31-35)%
Suffix of Thick Skin 1 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (11-13)%
Suffix of Stone Skin 17 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-16)%
Suffix of Iron Skin 28 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (17-19)%
Suffix of Steel Skin 42 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20-22)%
Suffix of Adamantite Skin 56 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (23-25)%
Suffix of Corundum Skin 79 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (26-28)%
Suffix of the Pugilist 5 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5-7)%
Suffix of the Brawler 20 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (8-9)%
Suffix of the Boxer 30 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (10-11)%
Suffix of the Combatant 44 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (12-13)%
Suffix of the Gladiator 58 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (14-15)%
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 1 Gem
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast On Critical Strike เลเวล 18 Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast On Critical Strike เลเวล 20 Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast when Damage Taken เลเวล 5 Gem
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast On Melee Kill เลเวล 18 Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast On Melee Kill เลเวล 20 Gem
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast While Channelling เลเวล 18 Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast While Channelling เลเวล 20 Gem
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Endurance Charge on Melee Stun เลเวล 10 Gem
Prefix Eldritch 68 เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Fortify เลเวล 1 Gem
Suffix of the Elder 68 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-27)%
Damage, Gem
Suffix of the Elder 75 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (28-32)%
Damage, Gem
Suffix of the Elder 80 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (33-37)%
Damage, Gem
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Inspiration เลเวล 1 Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล 10
ไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์ระดับ Unique ที่ตายจะมีระดับความหายากเพิ่มขึ้น (8-12)%
Gem
Suffix of Shaping 85 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล 15
ไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์ระดับ Unique ที่ตายจะมีระดับความหายากเพิ่มขึ้น (13-18)%
Gem
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Less Duration เลเวล 20 Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15-20)%
Damage, Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (21-25)%
Damage, Gem
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (26-30)%
Damage, Gem
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Life Leech เลเวล 15 Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-27)%
Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (28-32)%
Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (33-37)%
Gem
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 10 Gem
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Power Charge On Critical Strike เลเวล 10 Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-8)%
Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (9-12)%
Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Gem
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-8)%
Gem
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (9-12)%
Gem
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 16
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (15-18)%
Speed, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 18
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (19-22)%
Speed, Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 20
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (23-25)%
Speed, Gem
Suffix of the Hunt 75 คุณจะมีสถานะ Tailwind หากคุณทำคริติคอลมาเร็วๆนี้
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (20-25)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (26-30)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (31-35)%
Damage, Gem
Suffix of the Elder 68 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (20-25)%
Damage, Gem
Suffix of the Elder 75 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (26-30)%
Damage, Gem
Suffix of the Elder 80 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 22 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (31-35)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (8-12)%
Speed, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (13-16)%
Speed, Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 22
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (17-20)%
Speed, Gem
Suffix of the Elder 68 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (8-12)%
Speed, Gem
Suffix of the Elder 75 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (13-16)%
Speed, Gem
Suffix of the Elder 80 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 22 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (17-20)%
Speed, Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Trap เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Trap เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 80 สนับสนุน Trap เลเวล 22 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
Damage, Gem
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 16
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (8-12)%
Gem
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (13-16)%
Gem
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (17-20)%
Gem
Suffix of Shaping 75 Trigger Level 8 Assassin's Mark when you Hit a Rare or Unique Enemy Caster, Curse
Suffix of Shaping 80 Trigger Level 12 Assassin's Mark when you Hit a Rare or Unique Enemy Caster, Curse
Suffix of the Elder 75 Trigger Level 8 Poacher's Mark when you Hit a Rare or Unique Enemy Caster, Curse
Suffix of the Elder 80 Trigger Level 12 Poacher's Mark when you Hit a Rare or Unique Enemy Caster, Curse
Suffix of the Elder 75 Trigger Level 8 Warlords's Mark when you Hit a Rare or Unique Enemy Caster, Curse
Suffix of the Elder 80 Trigger Level 12 Warlords's Mark when you Hit a Rare or Unique Enemy Caster, Curse
Prefix Bitter 2 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15-29)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Biting 11 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30-44)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Alpine 23 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45-59)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Snowy 35 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60-84)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Hailing 46 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (85-104)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Crystalline 58 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (105-124)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Cryomancer's 79 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (125-149)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Tul's 84 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (150-164)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Searing 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15-29)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Sizzling 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30-44)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Blistering 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45-59)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Cauterising 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (60-84)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Volcanic 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (85-104)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Magmatic 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (105-124)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Pyroclastic 79 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (125-149)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Xoph's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (150-164)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Charged 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15-29)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Hissing 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30-44)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Bolting 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (45-59)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Coursing 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (60-84)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Striking 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (85-104)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Smiting 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (105-124)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Ionising 79 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (125-149)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Esh's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (150-164)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Apprentice's 2 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-29)% Damage, Caster
Prefix Adept's 11 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30-44)% Damage, Caster
Prefix Scholar's 23 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45-59)% Damage, Caster
Prefix Professor's 35 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60-84)% Damage, Caster
Prefix Occultist's 46 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (85-104)% Damage, Caster
Prefix Incanter's 58 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (105-124)% Damage, Caster
Prefix Glyphic 79 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (125-149)% Damage, Caster
Prefix Runic 84 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (150-164)% Damage, Caster
Prefix Caster's 2 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (8-14)%
ค่า มานาสูงสุด (26-30)
Mana, Damage, Caster
Prefix Conjuror's 11 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-22)%
ค่า มานาสูงสุด (31-35)
Mana, Damage, Caster
Prefix Wizard's 23 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23-29)%
ค่า มานาสูงสุด (36-41)
Mana, Damage, Caster
Prefix Warlock's 35 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30-37)%
ค่า มานาสูงสุด (42-47)
Mana, Damage, Caster
Prefix Mage's 46 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38-44)%
ค่า มานาสูงสุด (48-53)
Mana, Damage, Caster
Prefix Archmage's 58 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45-50)%
ค่า มานาสูงสุด (54-59)
Mana, Damage, Caster
Prefix Lich's 80 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51-55)%
ค่า มานาสูงสุด (60-64)
Mana, Damage, Caster
Suffix of the Conquest 68 โอกาส (15-18)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 68 โอกาส (5-6)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 โอกาส (19-22)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 โอกาส (23-25)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 75 โอกาส (7-8)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 84 โอกาส (9-10)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Vitality เลเวล 22
Prefix Warlord's 68 สกิล คำราม จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (21-25)%
Prefix Warlord's 75 สกิล คำราม จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (26-30)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (35-40)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (17-21)%
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (22-25)%
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (41-45)%
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มบัฟ Warcry (18-21)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มบัฟ Warcry (22-25)%
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (21-25)% Speed
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (26-30)% Speed
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (31-35)% Speed
Prefix Apprentice's 2 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-19)% Damage, Caster
Prefix Adept's 11 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20-29)% Damage, Caster
Prefix Scholar's 23 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30-39)% Damage, Caster
Prefix Professor's 35 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40-49)% Damage, Caster
Prefix Occultist's 46 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50-64)% Damage, Caster
Prefix Incanter's 58 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (65-74)% Damage, Caster
Prefix Glyphic 64 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (85-99)% Damage, Caster
Prefix Runic 84 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (100-109)% Damage, Caster
Prefix Caster's 2 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5-9)%
ค่า มานาสูงสุด (17-20)
Mana, Damage, Caster
Prefix Conjuror's 11 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-14)%
ค่า มานาสูงสุด (21-24)
Mana, Damage, Caster
Prefix Wizard's 23 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-19)%
ค่า มานาสูงสุด (25-28)
Mana, Damage, Caster
Prefix Warlock's 35 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20-24)%
ค่า มานาสูงสุด (29-33)
Mana, Damage, Caster
Prefix Mage's 46 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25-29)%
ค่า มานาสูงสุด (34-37)
Mana, Damage, Caster
Prefix Archmage's 58 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30-34)%
ค่า มานาสูงสุด (38-41)
Mana, Damage, Caster
Prefix Lich's 80 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35-39)%
ค่า มานาสูงสุด (42-45)
Mana, Damage, Caster
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45-52)%
Damage, Caster, Gem
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53-56)%
Damage, Caster, Gem
Prefix The Shaper's 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (57-60)%
Damage, Caster, Gem
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45-52)%
Damage, Caster, Gem
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53-56)%
Damage, Caster, Gem
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (57-60)%
Damage, Caster, Gem
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Wrath (28-33)% Aura
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Wrath (48-54)% Aura
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Wrath (55-60)% Aura
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Wrath (34-40)% Aura
Suffix of the Crusade 75 ลดมานาสำรอง ของ Wrath (25-20)% Mana, Aura
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล Wrath เลเวล 22
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (48-54)% Aura
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (28-33)% Aura
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (34-40)% Aura
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (55-60)% Aura
Suffix of the Crusade 75 ลดมานาสำรอง ของ Zealotry (25-20)% Mana, Aura
Suffix of Iron Skin 6 เพิ่มเกราะระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (60-100)% Defences
Suffix of Bloodletting 10 การโจมตีจะดูด 0.4% ของความเสียหายมาเป็น พลังชีวิต ระหว่างผลของยา Life, Attack
Suffix of Acceleration 12 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% ระหว่างผลของยา Attack, Speed
Suffix of Quickening 12 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-12)% ระหว่างผลของยา Caster, Speed
Suffix of Reflexes 8 เพิ่มอัตราการหลบหลีกระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (60-100)% Defences
Suffix of Infliction 12 มีโอกาสทำศัตรูติด แช่แข็ง, ช็อค และ ลุกไหม้ (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Suffix of Fending 9 เพิ่มการติด Knockback ไปที่การโจมตีระยะประชิดระหว่างที่ใช้งานขวด Attack
Suffix of Adrenaline 5 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (20-30)% Speed
Suffix of Resistance 1 ต้านทาน ทุกธาตุ (20-30)% ขณะได้รับผลของยา Elemental, Resistance
Suffix of Draining 10 เวทย์จะดูด 0.4% ของความเสียหายมาเป็น โล่พลังงาน ระหว่างผลของยา Defences, Caster
Suffix of Steadiness 1 เพิ่มบล็อคและการฟื้นฟูสตั้นเมื่ออยู่ในผลของขวดยา (40-60)%
Prefix Surgeon's 8 โอกาส 20% ที่จะได้รับชาร์จขวดเมื่อคุณโจมตีคริติคอล Critical
Prefix Chemist's 14 ลดชาร์จที่ใช้งาน (25-20)%
Suffix of Warding 18 ต้านทานคำสาปเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างคำสาปทั้งหมดเมื่อใช้งาน Caster, Curse
Suffix of Dousing 6 ต้านทานการถูกเผาเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกไฟไหม้เมื่อใช้งาน Elemental, Fire, Ailment
Suffix of Heat 4 ต้านทานการถูกแช่แข็งเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกแช่เย็นเมื่อใช้งาน Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Curing 16 ป้องกันพิษในขณะที่อยู่ในผลของขวดยา ลบล้างพิษเมื่อใช้ Chaos, Ailment
Prefix Enduring 16 ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง 30%
ลดระยะเวลา 30%
ผลของขวดยาจะไม่หายไปแม้ มานา จะเต็มแล้ว ผลของขวดยาไม่สามารถต่อคิวรับผลได้
Mana
Prefix Alchemist's 20 เพิ่มผล 25%
ลดระยะเวลา 33%
Prefix Sapping 13 เพิ่มพลังชีวิตที่ฟื้นฟูขึ้น 40%
เมื่อใช้ จะลดการฟื้นฟูพลังชีวิตจากมานาลง 10%
Life, Mana
Prefix Caustic 11 เพิ่มมานาที่ฟื้นฟูขึ้น 60%
เมื่อใช้ จะลดการฟื้นฟูมานาจากพลังชีวิตลง 15%
Life, Mana
Prefix Ample 2 จำนวนชาร์จสูงสุด (10-20)
Prefix Seething 7 ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง 66%
ฟื้นฟูทันที
Prefix Flagellant's 12 ได้รับ 1 ชาร์จ เมื่อคุณถูกปะทะโดยศัตรู
Prefix Avenger's 12 รีชาร์จ 5 ชาร์จเมื่อโดนโจมตีติดคริติคอล Critical
Suffix of Animation 10 มิเนียนจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต (40-60)% Life, Minion
Prefix Perpetual 3 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จขึ้น (20-40)%
Prefix Concentrated 10 เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น 30%
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (20-25)%
Prefix Saturated 1 เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น 50%
ลดความเร็วในการฟื้นฟูลง 33%
Prefix Cautious 6 ปริมาณที่ฟื้นฟูเมื่อพลังชีวิตนั้นเหลือน้อยเพิ่มขึ้น 100%
Prefix Catalysed 1 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น 50%
Prefix Panicked 9 ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง 25%
ฟื้นฟูทันทีที่พลังชีวิตนั้นเหลือน้อย
Prefix Foreboding 16 เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น 66%
การฟื้นฟูมานาทั้งหมดจะเกิดขึ้นทันทีที่ผลของขวดยาสิ้นสุดลง
Mana
Prefix Bubbling 3 ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง 50%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น 135%
ใช้ทันที 50% ของการฟื้นฟู
Suffix of Staunching 8 ต้านทานอาการเลือดออกเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างอาการเลือดออกเมื่อใช้งาน Physical, Attack, Ailment
Suffix of Grounding 10 ต้านทานการถูกช็อตเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกช็อตเมื่อใช้งาน Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Experimenter's 20 เพิ่มระยะเวลา (30-40)%
Suffix of Efficiency 12 ลดการใช้มานา (15-10)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา Mana

Master Crafted

ชื่อ เลเวล สถานะ Tags
Prefix Chosen 60 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (9-10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14-16)
Damage, Elemental, Cold, Lightning
Prefix Chosen 72 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (11-13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17-20)
Damage, Elemental, Cold, Lightning
Prefix Chosen 81 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-12) ถึง (14-16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21-24)
Damage, Elemental, Cold, Lightning
Prefix Chosen 60 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-7) ถึง (9-10)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (9-10)
Damage, Elemental, Fire, Cold
Prefix Chosen 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-9) ถึง (11-13)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (11-13)
Damage, Elemental, Fire, Cold
Prefix Chosen 81 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-12) ถึง (14-16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-12) ถึง (14-16)
Damage, Elemental, Fire, Cold
Prefix Chosen 60 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-7) ถึง (9-10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14-16)
Damage, Elemental, Fire, Lightning
Prefix Chosen 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-9) ถึง (11-13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17-20)
Damage, Elemental, Fire, Lightning
Prefix Chosen 81 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-12) ถึง (14-16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21-24)
Damage, Elemental, Fire, Lightning
Prefix Leo's 60 เพิ่มความเสียหาย (11-13)% Damage
Prefix Leo's 72 เพิ่มความเสียหาย (14-16)% Damage
Prefix Leo's 81 เพิ่มความเสียหาย (17-20)% Damage
Prefix Vagan's 60 การโจมตีไม่อาจหลบได้ Attack
Prefix Chosen 60 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (6-7)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (9-10)%
Damage
Prefix Chosen 72 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8-9)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (11-13)%
Damage
Prefix Chosen 81 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (14-16)%
Damage
Prefix Chosen 60 ค่า เกราะ (105-150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
Defences
Prefix Chosen 72 ค่า เกราะ (151-213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-20)
Defences
Prefix Chosen 81 ค่า เกราะ (214-285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (21-25)
Defences
Prefix Chosen 60 ค่า เกราะ และ หลบหลีก (105-150) Defences
Prefix Chosen 72 ค่า เกราะ และ หลบหลีก (151-213) Defences
Prefix Chosen 81 ค่า เกราะ และ หลบหลีก (214-285) Defences
Suffix of the Order 25 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 4% Attack, Caster, Speed
Suffix of the Order 50 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5-6)% Attack, Caster, Speed
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 3% Attack, Caster, Speed
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (22-25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Attack, Caster, Speed
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (26-30)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Attack, Caster, Speed
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (31-36)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Attack, Caster, Speed
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Attack, Speed
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Attack, Speed
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-9)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Attack, Speed
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Attack, Speed
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10-11)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Attack, Speed
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-22)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Attack, Speed
Suffix of the Order 60 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (6-7)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul Elemental
Suffix of the Order 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (8-9)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul Elemental
Prefix Rin's 60 โอกาส 60% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง Elemental, Cold, Ailment
Prefix Rin's 72 โอกาส 80% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง Elemental, Cold, Ailment
Prefix Rin's 81 ไม่ติดสถานะแช่แข็ง Elemental, Cold, Ailment
Prefix Chosen 60 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (25-35)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (25-35)%
Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment
Prefix Chosen 60 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (26-30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
Life, Mana
Prefix Chosen 72 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (31-35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
Life, Mana
Prefix Chosen 81 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (36-40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
Life, Mana
Prefix Chosen 60 ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที
ค่า มานาสูงสุด (26-30)
Life, Mana
Prefix Chosen 72 ฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ต่อวินาที
ค่า มานาสูงสุด (31-35)
Life, Mana
Prefix Chosen 81 ฟื้นฟูพลังชีวิต 25 ต่อวินาที
ค่า มานาสูงสุด (36-40)
Life, Mana
Prefix Chosen 60 โอกาสบล็อคการโจมตี (5-7)%
Suffix of the Order 60 เพิ่มระยะการเกาะของ Brand (7-8)% Caster
Suffix of the Order 72 เพิ่มระยะการเกาะของ Brand (9-10)% Caster
Suffix of the Order 81 เพิ่มระยะการเกาะของ Brand (11-12)% Caster
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการร่าย (7-8)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
Caster, Speed
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการร่าย (10-12)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
Caster, Speed
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (9-10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
Caster, Speed
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-15)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
Caster, Speed
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการร่าย (11-13)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
Caster, Speed
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการร่าย (16-19)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
Caster, Speed
Suffix of the Order 60 มีโอกาส (7-9)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus Damage
Suffix of the Order 60 มีโอกาส (16-20)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus Damage
Suffix of the Order 72 มีโอกาส (10-12)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus Damage
Suffix of the Order 72 มีโอกาส (21-25)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus Damage
Suffix of the Order 81 มีโอกาส (26-30)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus Damage
Suffix of the Order 81 มีโอกาส (13-15)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus Damage
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เคออส (53-60)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (15-17)% ให้สกิล เคออส
Damage, Chaos
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เคออส (35-39)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7-8)% ให้สกิล เคออส
Damage, Chaos
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เคออส (40-45)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (9-10)% ให้สกิล เคออส
Damage, Chaos
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เคออส (61-68)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (18-20)% ให้สกิล เคออส
Damage, Chaos
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เคออส (46-50)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (11-12)% ให้สกิล เคออส
Damage, Chaos
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เคออส (69-75)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (21-23)% ให้สกิล เคออส
Damage, Chaos
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (14-15)% Damage, Chaos
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (28-30)% Damage, Chaos
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (16-17)% Damage, Chaos
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (31-35)% Damage, Chaos
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (36-40)% Damage, Chaos
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (18-20)% Damage, Chaos
Prefix It's 60 นำ (8-10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix It's 60 นำ 4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix It's 72 นำ (5-6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix It's 72 นำ (11-13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix It's 81 นำ (14-16)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Prefix It's 81 นำ (7-8)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Cold, Chaos
Suffix of the Order 60 ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส (9-10)% Elemental, Cold, Chaos, Resistance
Suffix of the Order 72 ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส (11-12)% Elemental, Cold, Chaos, Resistance
Suffix of the Order 81 ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส (13-15)% Elemental, Cold, Chaos, Resistance
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60-64)%
โอกาส (15-17)% ที่จะแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36-41)%
โอกาส 7% ที่จะแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65-72)%
โอกาส (18-20)% ที่จะแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42-50)%
โอกาส (8-9)% ที่จะแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (73-80)%
โอกาส (21-23)% ที่จะแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51-60)%
โอกาส (10-11)% ที่จะแช่แข็ง
Damage, Elemental, Cold, Ailment
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (28-30)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (14-15)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (16-17)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (31-35)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (18-20)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (36-40)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Chosen 60 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20-25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง Damage, Physical, Elemental, Cold
Prefix Chosen 60 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20-25)% เป็นความเสียหาย ไฟ Damage, Physical, Elemental, Fire
Prefix Chosen 60 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20-25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า Damage, Physical, Elemental, Lightning
Suffix of Cameria 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (10-11)%
ตัวคูณคริติคอล (15-17)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
Damage, Critical
Suffix of Cameria 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (12-13)%
ตัวคูณคริติคอล (18-20)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
Damage, Critical
Suffix of Cameria 81 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (14-16)%
ตัวคูณคริติคอล (21-23)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
Damage, Critical
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11-12)%
เสริมความเสียหาย เคออส (10-11) ถึง (14-16) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
Damage, Chaos, Critical
Suffix of the Order 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13-14)%
เสริมความเสียหาย เคออส (12-13) ถึง (17-20) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
Damage, Chaos, Critical
Suffix of the Order 81 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15-16)%
เสริมความเสียหาย เคออส (14-16) ถึง (21-24) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
Damage, Chaos, Critical
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11-12)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14-16)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
Damage, Elemental, Critical
Suffix of the Order 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13-14)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17-19)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
Damage, Elemental, Critical
Suffix of the Order 81 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15-16)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20-22)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
Damage, Elemental, Critical
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (9-10)%
มีโอกาส 3% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
Critical
Suffix of the Order 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11-12)%
มีโอกาส 4% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
Critical
Suffix of the Order 81 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13-14)%
มีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
Critical
Suffix of the Order 60 ตัวคูณคริติคอล (17-21)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ Damage, Critical
Suffix of the Order 60 ตัวคูณคริติคอล (25-31)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ Damage, Critical
Suffix of the Order 72 ตัวคูณคริติคอล (32-38)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ Damage, Critical
Suffix of the Order 72 ตัวคูณคริติคอล (22-25)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ Damage, Critical
Suffix of the Order 81 ตัวคูณคริติคอล (26-30)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ Damage, Critical
Suffix of the Order 81 ตัวคูณคริติคอล (39-45)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ Damage, Critical
Suffix of the Order 60 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (6-7)% Caster, Curse
Suffix of the Order 75 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8-10)% Caster, Curse
Prefix Brinerot 60 โจมตีแรงขึ้น (16-18)% ระหว่างรับผลจากขวดยา Damage
Prefix Brinerot 72 โจมตีแรงขึ้น (19-23)% ระหว่างรับผลจากขวดยา Damage
Prefix Brinerot 81 โจมตีแรงขึ้น (24-28)% ระหว่างรับผลจากขวดยา Damage
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหายขึ้น (5-6)% ต่อ Endurance Charge Damage
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหายขึ้น (3-4)% ต่อ Endurance Charge Damage
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of the Order 60 รับความเสียหาย (21-25)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus Life, Mana
Prefix Vorici's 60 เพิ่มความเสียหายขึ้น (24-30)% ขณะดูดพลัง Damage
Prefix Vorici's 72 เพิ่มความเสียหายขึ้น (31-36)% ขณะดูดพลัง Damage
Prefix Vorici's 81 เพิ่มความเสียหายขึ้น (37-43)% ขณะดูดพลัง Damage
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (30-40)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul Damage
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (41-50)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul Damage
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (51-60)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul Damage
Suffix of the Order 60 ค่า Dexterity และ Intelligence (11-12) Attribute
Suffix of the Order 72 ค่า Dexterity และ Intelligence (13-14) Attribute
Suffix of the Order 81 ค่า Dexterity และ Intelligence (15-17) Attribute
Suffix of the Order 60 ค่า Dexterity (10-15)
คุณภาพ (7-10)%
Attribute
Suffix of the Order 72 ค่า Dexterity (16-20)
คุณภาพ (11-14)%
Attribute
Suffix of the Order 81 ค่า Dexterity (21-25)
คุณภาพ (15-18)%
Attribute
Prefix Chosen 60 โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี (16-18)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Prefix Chosen 72 โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี (19-22)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Prefix Chosen 81 โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี (23-25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Suffix of the Order 60 มีโอกาส (6-7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า Damage
Suffix of the Order 60 มีโอกาส 3% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า Damage
Suffix of the Order 72 มีโอกาส (8-10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า Damage
Suffix of the Order 72 มีโอกาส (4-5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า Damage
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟูโล่พลังงาน 60 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Defences
Suffix of the Order 72 ฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Defences
Suffix of the Order 81 ฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ Defences
Prefix Chosen 60 ค่า หลบหลีก (105-150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
Defences
Prefix Chosen 72 ค่า หลบหลีก (151-213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-20)
Defences
Prefix Chosen 81 ค่า หลบหลีก (214-285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (21-25)
Defences
Prefix It's 60 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix It's 60 นำ 4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix It's 72 นำ (5-6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix It's 72 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix It's 81 นำ (14-16)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Prefix It's 81 นำ (7-8)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Fire, Chaos
Suffix of the Order 60 ต้านทาน ไฟ และ เคออส (9-10)% Elemental, Fire, Chaos, Resistance
Suffix of the Order 72 ต้านทาน ไฟ และ เคออส (11-12)% Elemental, Fire, Chaos, Resistance
Suffix of the Order 81 ต้านทาน ไฟ และ เคออส (13-15)% Elemental, Fire, Chaos, Resistance
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (36-41)%
โอกาส 7% ที่จะลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (60-64)%
โอกาส (15-17)% ที่จะลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (42-50)%
โอกาส (8-9)% ที่จะลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (65-72)%
โอกาส (18-20)% ที่จะลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (51-60)%
โอกาส (10-11)% ที่จะลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (73-80)%
โอกาส (21-23)% ที่จะลุกไหม้
Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (28-30)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (14-15)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (16-17)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (31-35)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (18-20)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (36-40)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Chosen 60 (5-6)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ
Prefix Chosen 75 (7-8)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ
Prefix Chosen 60 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (3-4)%
Prefix Chosen 72 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (5-6)%
Prefix Chosen 81 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (7-8)%
Prefix Chosen 60 ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 20%
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8-10)%
Prefix Chosen 75 ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 33%
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (11-14)%
Suffix of the Order 60 เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 80% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Suffix of the Order 72 เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 100% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Suffix of the Order 81 เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 120% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Suffix of the Order 50 คุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6-8)%
Suffix of the Order 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (9-12)%
Suffix of the Order 60 ป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus Ailment
Suffix of the Order 60 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (16-22)% Ailment
Suffix of the Order 75 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (23-30)% Ailment
Suffix of Aisling 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8-10)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (8-10)%
Damage, Physical, Chaos
Suffix of Aisling 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11-13)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (11-13)%
Damage, Physical, Chaos
Suffix of Aisling 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14-16)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (14-16)%
Damage, Physical, Chaos
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก Damage
Suffix of Riker 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (8-10)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (8-10)%
Damage, Elemental, Fire, Lightning
Suffix of Riker 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11-13)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11-13)%
Damage, Elemental, Fire, Lightning
Suffix of Riker 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (14-16)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (14-16)%
Damage, Elemental, Fire, Lightning
Prefix Chosen 60 ค่า มานาสูงสุด (26-30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
Mana
Prefix Chosen 72 ค่า มานาสูงสุด (31-35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
Mana
Prefix Chosen 81 ค่า มานาสูงสุด (36-40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
Mana
Suffix of the Order 60 ค่า Intelligence (10-15)
คุณภาพ (7-10)%
Attribute
Suffix of the Order 72 ค่า Intelligence (16-20)
คุณภาพ (11-14)%
Attribute
Suffix of the Order 81 ค่า Intelligence (21-25)
คุณภาพ (15-18)%
Attribute
Prefix Gravicius' 60 นำ 6% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด Defences
Prefix Gravicius' 72 นำ (7-8)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด Defences
Prefix Gravicius' 81 นำ (9-10)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด Defences
Suffix of the Order 60 คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus
ดูด 10% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Life
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของค่า หลบหลีก ต่อวินาที ขณะอยู่ในสถานะ Focus Life
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ Life
Suffix of the Order 72 ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ Life
Suffix of the Order 81 ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ Life
Suffix of the Order 60 (0.5-0.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Suffix of the Order 75 (0.7-1)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Life
Prefix It's 60 นำ 4% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix It's 60 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix It's 72 นำ (5-6)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix It's 72 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix It's 81 นำ (14-16)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Prefix It's 81 นำ (7-8)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Elemental, Lightning, Chaos
Suffix of the Order 60 ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส (9-10)% Elemental, Lightning, Chaos, Resistance
Suffix of the Order 72 ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส (11-12)% Elemental, Lightning, Chaos, Resistance
Suffix of the Order 81 ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส (13-15)% Elemental, Lightning, Chaos, Resistance
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (36-41)%
โอกาส 7% ที่จะช็อต
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (60-64)%
โอกาส (15-17)% ที่จะช็อต
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (65-72)%
โอกาส (18-20)% ที่จะช็อต
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (42-50)%
โอกาส (8-9)% ที่จะช็อต
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (73-80)%
โอกาส (21-23)% ที่จะช็อต
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (51-60)%
โอกาส (10-11)% ที่จะช็อต
Damage, Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Order 60 ค่า ความแม่นยำ (161-180)
คุณภาพ (10-12)%
Attack
Suffix of the Order 72 ค่า ความแม่นยำ (181-210)
คุณภาพ (13-15)%
Attack
Suffix of the Order 81 ค่า ความแม่นยำ (211-250)
คุณภาพ (16-18)%
Attack
Prefix Tora's 60 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (8-9)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Tora's 60 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-10) ถึง (14-15)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Tora's 72 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (10-11)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Tora's 72 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-13) ถึง (16-17)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Tora's 81 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-16) ถึง (18-20)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Tora's 81 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-11) ถึง (12-14)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Chosen 60 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5-6)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Chosen 72 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7-8)% Damage, Elemental, Attack
Prefix Chosen 81 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9-10)% Damage, Elemental, Attack
Suffix of the Order 60 มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
Attack, Speed
Suffix of the Order 75 มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-16)%
Attack, Speed
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
คุณภาพ (7-12)%
Attack, Speed
Suffix of the Order 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-16)%
คุณภาพ (13-18)%
Attack, Speed
Prefix Chosen 60 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (5-6)% Damage, Chaos, Attack
Prefix Chosen 72 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (7-8)% Damage, Chaos, Attack
Prefix Chosen 81 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (9-10)% Damage, Chaos, Attack
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15-20)%
คุณภาพ (7-12)%
Attack, Critical
Suffix of the Order 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (21-25)%
คุณภาพ (13-18)%
Attack, Critical
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (8-12)%
มีโอกาสเลี่ยงการติดสถานะ มึนงง 50% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
Speed
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคริติคอล (60-80)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา Critical
Suffix of the Order 60 เพิ่มระดับความหายากของไอเท็มที่ดรอป (20-30)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
Suffix of the Order 60 ดูดความเสียหายที่ได้รับ 15% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของขวดยา Life
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยา Life
Suffix of the Order 60 ลดการใช้มานา (25-20)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา Mana
Prefix Catarina's 60 เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ 1 Gem
Prefix Catarina's 80 เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ 2 Gem
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มค่า เกราะ (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มค่า เกราะ (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มค่า เกราะ (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มค่า เกราะ (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มค่า เกราะ (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มค่า เกราะ (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มค่า เกราะ (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มค่า เกราะ (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มค่า เกราะ (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
Life, Defences
Prefix Chosen 81 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
Life, Defences
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81-85)%
โอกาส (13-15)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86-94)%
โอกาส (16-17)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95-105)%
โอกาส (18-20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81-85)%
โอกาส (13-15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86-94)%
โอกาส (16-17)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95-105)%
โอกาส (18-20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Damage, Physical, Attack
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81-85)%
มีโอกาส (13-15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
Damage, Physical, Attack
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86-94)%
มีโอกาส (16-17)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
Damage, Physical, Attack
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95-105)%
มีโอกาส (18-20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
Damage, Physical, Attack
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81-85)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (13-15)%
Damage, Physical, Chaos, Attack, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86-94)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (16-17)%
Damage, Physical, Chaos, Attack, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95-105)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (18-20)%
Damage, Physical, Chaos, Attack, Ailment
Suffix of the Order 72 คุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus Critical
Prefix Chosen 60 ค่า มานาสูงสุด (26-30)
ฟื้นฟู 4% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
Life, Mana
Prefix Chosen 72 ค่า มานาสูงสุด (31-35)
ฟื้นฟู 5% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
Life, Mana
Prefix Chosen 81 ค่า มานาสูงสุด (36-40)
ฟื้นฟู 6% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
Life, Mana
Prefix Chosen 60 ค่า มานาสูงสุด (26-30)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
Mana
Prefix Chosen 72 ค่า มานาสูงสุด (31-35)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 4%
Mana
Prefix Chosen 81 ค่า มานาสูงสุด (36-40)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 5%
Mana
Prefix Elreon's 60 สกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -1 Mana
Prefix Elreon's 72 สกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -2 Mana
Prefix Elreon's 81 สกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -3 Mana
Prefix Elreon's 60 สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-5--4) Mana
Prefix Elreon's 72 สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-7--6) Mana
Prefix Elreon's 81 สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-9--8) Mana
Prefix Chosen 60 จำนวน Raised Zombie สูงสุด 1
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด 1
Minion
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (9-10)%
ระยะการฟาด 1
Damage, Attack
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (11-13)%
ระยะการฟาด 1
Damage, Attack
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (14-16)%
ระยะการฟาด 1
Damage, Attack
Prefix Chosen 60 เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ 1
ระยะการฟาด 1
Attack, Gem
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (7-8)% Speed
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9-10)% Speed
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (11-12)% Speed
Suffix of the Order 75 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Order 75 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Order 75 จำนวน Power Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10-11)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (10-11)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (19-21)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (19-21)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12-13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12-13)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (22-24)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (22-24)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14-15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14-15)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (25-28)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (25-28)%
Attack, Caster, Speed, Minion
Prefix Chosen 60 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (26-32)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (26-32)%
Life, Damage, Minion
Prefix Chosen 60 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16-19)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (16-19)%
Life, Damage, Minion
Prefix Chosen 72 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20-24)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20-24)%
Life, Damage, Minion
Prefix Chosen 72 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33-38)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33-38)%
Life, Damage, Minion
Prefix Chosen 81 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (25-28)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25-28)%
Life, Damage, Minion
Prefix Chosen 81 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (39-45)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39-45)%
Life, Damage, Minion
Suffix of the Order 60 มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต 100% เมื่อคุณ Focus Life, Minion
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-14)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
Elemental, Cold, Speed, Ailment
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15-17)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
Elemental, Cold, Speed, Ailment
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18-20)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
Elemental, Cold, Speed, Ailment
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-14)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6-9)%
Speed
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15-17)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6-9)%
Speed
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18-20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6-9)%
Speed
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-14)%
มีโอกาส (8-12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
Speed
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15-17)%
มีโอกาส (8-12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
Speed
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18-20)%
มีโอกาส (8-12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
Speed
Suffix of Hillock 60 เพิ่ม คุณสมบัติ 4% Attribute
Suffix of Hillock 72 เพิ่ม คุณสมบัติ 5% Attribute
Suffix of Hillock 81 เพิ่ม คุณสมบัติ 6% Attribute
Prefix Chosen 60 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)%
เพิ่มมานาสูงสุด (5-8)%
Life, Mana
Prefix It's 60 นำ (8-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix It's 60 นำ 4% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix It's 72 นำ (5-6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix It's 72 นำ (11-13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix It's 81 นำ (14-16)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix It's 81 นำ (7-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส Damage, Physical, Chaos
Prefix Chosen 60 เสริมป้องกันกายภาพ 8% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Physical
Prefix Chosen 72 เสริมป้องกันกายภาพ (9-10)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Physical
Prefix Chosen 81 เสริมป้องกันกายภาพ (11-12)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Physical
Prefix Chosen 60 ค่า เกราะ (1000-1600) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul Physical
Prefix Chosen 72 ค่า เกราะ (1601-2200) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul Physical
Prefix Chosen 81 ค่า เกราะ (2201-3000) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul Physical
Prefix Korell's 60 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (3-4)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Korell's 72 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5-6)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Korell's 81 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (7-8)% เป็น ไฟ แทน Physical, Elemental, Fire
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10-12)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (9-10)%
Damage, Speed
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (13-16)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (11-13)%
Damage, Speed
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (17-20)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (14-16)%
Damage, Speed
Prefix Chosen 60 เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ 1
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Gem
Suffix of Janus 60 เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (31-35)%
Suffix of Janus 72 เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (36-40)%
Suffix of Janus 81 เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (41-45)%
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (23-25)% เมื่อคุณ Focus Mana, Defences
Suffix of the Order 72 ฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (26-28)% เมื่อคุณ Focus Mana, Defences
Suffix of the Order 81 ฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (29-31)% เมื่อคุณ Focus Mana, Defences
Suffix of the Order 60 ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Order 72 ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Order 81 ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus Elemental, Lightning, Ailment
Prefix Chosen 60 เลเวลเจม AoE ที่ใส่ 1
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8-10)%
Gem
Suffix of the Order 60 สกิลจะไม่ใช้ มานา ขณะอยู่ในสถานะ Focus Mana
Prefix Haku's 60 คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ (5-6)% Gem
Prefix Haku's 72 คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ (6-7)% Gem
Prefix Haku's 81 คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ (7-8)% Gem
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60-64)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (16-20)%
Mana, Damage, Caster
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36-41)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (7-9)%
Mana, Damage, Caster
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (42-50)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10-12)%
Mana, Damage, Caster
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (65-72)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (21-25)%
Mana, Damage, Caster
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51-60)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (13-15)%
Mana, Damage, Caster
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (73-80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (26-30)%
Mana, Damage, Caster
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53-58)%
นำ (3-4)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
Damage, Chaos, Caster
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38-40)%
นำ 2% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
Damage, Chaos, Caster
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (41-45)%
นำ 3% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
Damage, Chaos, Caster
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (59-66)%
นำ (5-6)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
Damage, Chaos, Caster
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (46-50)%
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
Damage, Chaos, Caster
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67-75)%
นำ (7-8)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
Damage, Chaos, Caster
Prefix Chosen 60 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of the Order 60 เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (81-100)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Ailment
Suffix of the Order 72 เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (101-120)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Ailment
Suffix of the Order 81 เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (121-140)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus Ailment
Suffix of the Order 60 ค่า Strength และ Dexterity (11-12) Attribute
Suffix of the Order 72 ค่า Strength และ Dexterity (13-14) Attribute
Suffix of the Order 81 ค่า Strength และ Dexterity (15-17) Attribute
Suffix of the Order 60 ค่า Strength และ Intelligence (11-12) Attribute
Suffix of the Order 72 ค่า Strength และ Intelligence (13-14) Attribute
Suffix of the Order 81 ค่า Strength และ Intelligence (15-17) Attribute
Suffix of the Order 60 ค่า Strength (10-15)
คุณภาพ (7-10)%
Attribute
Suffix of the Order 72 ค่า Strength (16-20)
คุณภาพ (11-14)%
Attribute
Suffix of the Order 81 ค่า Strength (21-25)
คุณภาพ (15-18)%
Attribute
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (18-20)% Speed
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (21-25)% Speed
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (26-30)% Speed
Suffix Jorgin's 60 มีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร Minion
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (7-8)% Speed
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9-10)% Speed
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (11-12)% Speed
Suffix of the Order 75 ใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล Caster, Gem
Suffix of the Order 60 ร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus Caster, Gem

จิวเวล

ชื่อ เลเวล สถานะ Tags
Suffix of Deadliness 1 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (6-10)%
Attack, Critical
Suffix of Adaption 1 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (6-8) Attribute
Suffix of Resistance 1 ต้านทาน ทุกธาตุ (8-10)% Elemental, Resistance
Suffix of Blasting 1 เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10-12)% Damage
Suffix of Zeal 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (2-4)% Attack, Caster, Speed
Prefix Harmonic 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น (4-6)% Attack, Speed
Prefix Charging 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะถือโล่ขึ้น (4-6)% Attack, Speed
Prefix Cleaving 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือขวานขึ้น (6-8)% Attack, Speed
Suffix of Bleeding 1 Attacks have (3-5)% chance to cause Bleeding
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (12-16)%
Physical, Attack, Ailment
Suffix of Haemophilia 1 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (16-20)% Damage, Physical, Attack, Ailment
Prefix Parrying 1 โอกาสบล็อค การโจมตี 1% ขณะถือ อาวุธคู่
Prefix Shielding 1 โอกาสบล็อค การโจมตี 1% ขณะถือ โล่
Prefix Deflecting 1 โอกาสบล็อค การโจมตี 1% ขณะถือ ไม้พลอง
Prefix Volleying 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือธนูขึ้น (6-8)% Attack, Speed
Suffix of Combusting 1 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (16-20)% Damage, Elemental, Fire, Ailment
Prefix Resonant 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น (3-5)% Caster, Speed
Prefix Warding 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น (3-5)% Caster, Speed
Prefix Wright's 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (3-5)% ขณะถือ ไม้พลอง Caster, Speed
Prefix Chaotic 1 เพิ่มความเสียหาย เคออส (9-13)% Damage, Chaos
Suffix of Atrophy 1 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (3-4)% Damage, Chaos
Suffix of Order 1 ต้านทาน เคออส (7-13)% Chaos, Resistance
Prefix Ripping 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกรงเล็บขึ้น (6-8)% Attack, Speed
Prefix Avalanching 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลน้ำแข็ง (14-18)% Elemental, Cold, Critical
Prefix Arctic 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลน้ำแข็ง (15-18)% Damage, Elemental, Cold, Critical
Prefix Chilling 1 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (14-16)% Damage, Elemental, Cold
Suffix of Gelidity 1 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (3-4)% Damage, Elemental, Cold
Prefix Cryomantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล น้ำแข็ง (3-5)% Elemental, Cold, Caster, Speed
Suffix of Shelter 1 ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า (10-12)% Elemental, Cold, Lightning, Resistance
Suffix of the Beast 1 ต้านทาน น้ำแข็ง (12-15)% Elemental, Cold, Resistance
Suffix of Menace 1 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (8-12)% Critical
Suffix of Potency 1 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (9-12)% Damage, Critical
Prefix Slicing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือมีดขึ้น (6-8)% Attack, Speed
Suffix of Wounding 1 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% Damage
Suffix of Entropy 1 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (10-12)% Damage
Prefix Flanking 1 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12-14)% ขณะถือ โล่ Damage, Attack
Suffix of Dexterity 1 ค่า Dexterity (12-16) Attribute
Suffix of Cunning 1 ค่า Dexterity และ Intelligence (8-10) Attribute
Prefix Technical 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี (14-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ Attack, Critical
Prefix Puncturing 1 ตัวคูณคริติคอล (15-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Attack, Critical
Prefix Dissipating 1 มีโอกาสบล็อคเวท 1% ขณะถืออาวุธคู่
Prefix Sorcerer's 1 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14-16)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Caster
Suffix of the Apocalypse 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลธาตุ (10-14)% Elemental, Critical
Suffix of the Elements 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลธาตุ (12-15)% Damage, Elemental, Critical
Prefix Serene 1 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (4-6)% Defences
Prefix Shimmering 1 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6-8)% Defences
Suffix of Focus 1 ได้รับโล่พลังงาน (2-3) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี Defences, Attack
Prefix Fevered 1 เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (6-8)% Defences
Suffix of the Hearth 1 ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง (10-12)% Elemental, Fire, Cold, Resistance
Prefix Incinerating 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลไฟ (14-18)% Elemental, Fire, Critical
Prefix Infernal 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลไฟ (15-18)% Damage, Elemental, Fire, Critical
Prefix Flaming 1 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (14-16)% Damage, Elemental, Fire
Suffix of Zealousness 1 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (3-4)% Damage, Elemental, Fire
Prefix Pyromantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟ (3-5)% Elemental, Fire, Caster, Speed
Suffix of Insulation 1 ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า (10-12)% Elemental, Fire, Lightning, Resistance
Suffix of the Dragon 1 ต้านทาน ไฟ (12-15)% Elemental, Fire, Resistance
Suffix of Freezing 1 เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (12-16)%
โอกาส (3-5)% ที่จะแช่แข็ง
Elemental, Cold, Ailment
Suffix of Burning 1 เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (6-8)%
โอกาส (3-5)% ที่จะลุกไหม้
Elemental, Fire, Ailment
Suffix of Precision 1 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (10-14)% Attack
Prefix Armoured 1 เพิ่มค่า เกราะ (14-18)% Defences
Suffix of Berserking 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-5)% Attack, Speed
Prefix Sinister 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ขวาน (14-16)% Damage, Attack
Prefix Fierce 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ธนู (14-16)% Damage, Attack
Suffix of Enchanting 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (2-4)% Caster, Speed
Prefix Savage 1 เพิ่มความเสียหายด้วย กรงเล็บ (14-16)% Damage, Attack
Prefix Lethal 1 เพิ่มความเสียหายด้วย มีด (14-16)% Damage, Attack
Prefix Gladiator's 1 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12-14)% ขณะถือ อาวุธคู่ Damage, Attack
Prefix Evasive 1 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-18)% Defences
Prefix Brutal 1 เพิ่มความเสียหายด้วย กระบองและคทา (14-16)% Damage, Attack
Prefix Energetic 1 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (12-15)% Mana
Prefix Soldier's 1 เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธมือเดียว (12-14)% Damage, Attack
Suffix of Soaring 1 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (6-8)% Speed
Prefix Judging 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้พลอง (14-16)% Damage, Attack
Prefix Vicious 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ดาบ (14-16)% Damage, Attack
Prefix Champion's 1 เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ (12-14)% Damage, Attack
Prefix Cruel 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ (14-16)% Damage, Attack
Suffix of Intelligence 1 ค่า Intelligence (12-16) Attribute
Suffix of Raiding 1 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (4-6)%
Suffix of Fending 1 โอกาส (4-6)% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี
Suffix of Rejuvenation 1 ได้พลังชีวิต (2-3) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู Life, Attack
Prefix Hungering 1 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต Life, Physical, Attack
Prefix Thundering 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลไฟฟ้า (14-18)% Elemental, Lightning, Critical
Prefix Surging 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลไฟฟ้า (15-18)% Damage, Elemental, Lightning, Critical
Prefix Humming 1 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (14-16)% Damage, Elemental, Lightning
Prefix Electromantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟฟ้า (3-5)% Elemental, Lightning, Caster, Speed
Suffix of Grounding 1 ต้านทาน ไฟฟ้า (12-15)% Elemental, Lightning, Resistance
Prefix Beating 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกระบองและคทาขึ้น (6-8)% Attack, Speed
Suffix of Efficiency 1 ลดมานาในการใช้สกิลลง (3-5)% Mana
Suffix of Absorption 1 ได้รับมานา (1-2) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี Mana, Attack
Prefix Thirsting 1 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา Mana, Physical, Attack
Suffix of Weight 1 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลประชิดขึ้น (10-14)% Attack, Critical
Suffix of Demolishing 1 ตัวคูณคริติคอล ประชิด (12-15)% Damage, Attack, Critical
Suffix of Combat 1 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (10-12)% Damage, Attack
Prefix Sabotage 1 เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (14-16)% Damage
Prefix Arming 1 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (6-8)% Speed
Suffix of Training 1 เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น (22-26)% Attack, Minion
Prefix Leadership 1 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (14-16)% Damage, Minion
Suffix of Resilience 1 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (11-15)% Elemental, Resistance, Minion
Prefix Master's 1 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (8-12)% Life, Minion
Prefix Piercing 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (15-18)% Damage, Attack, Critical
Prefix Harming 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (14-18)% Attack, Critical
Prefix Bandit's 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธมือเดียวประชิดขึ้น (4-6)% Attack, Speed
Prefix Vivid 1 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-7)% Life
Prefix Enlightened 1 เพิ่มมานาสูงสุด (8-10)% Mana
Prefix Sharpened 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14-16)% Damage, Physical
Suffix of Exsanguinating 1 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (3-4)% Damage, Physical
Suffix of Poisoning 1 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (6-8)%
โอกาส (3-5)% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
Chaos, Ailment
Suffix of Venom 1 เพิ่มความเสียหาย พิษ (16-20)% Damage, Chaos, Ailment
Suffix of Archery 1 เพิ่มความเสียหาย กระสุน (10-12)% Damage
Prefix Thwarting 1 มีโอกาสบล็อคเวท 1% ขณะถือโล่
Prefix Battlemage's 1 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14-16)% ขณะถือ โล่ Damage, Caster
Suffix of Shocking 1 เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น (12-16)%
โอกาส (3-5)% ที่จะช็อต
Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of Annihilation 1 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (10-14)% Caster, Critical
Suffix of Unmaking 1 ตัวคูณคริติคอล เวท (12-15)% Damage, Caster, Critical
Suffix of Mysticism 1 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-12)% Damage, Caster
Prefix Blunt 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือไม้เท้าขึ้น (6-8)% Attack, Speed
Prefix Halting 1 มีโอกาสบล็อคเวท 1% ขณะถือไม้เท้า
Prefix Wizard's 1 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14-16)% ขณะถือ ไม้พลอง Damage, Caster
Suffix of Athletics 1 ค่า Strength และ Dexterity (8-10) Attribute
Suffix of Strength 1 ค่า Strength (12-16) Attribute
Suffix of Spirit 1 ค่า Strength และ Intelligence (8-10) Attribute
Suffix of Stunning 1 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (10-14)%
Suffix of Recovery 1 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-14)%
Prefix Fencing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือดาบขึ้น (6-8)% Attack, Speed
Prefix Shaman's 1 เพิ่มความเสียหาย โทเทม (12-16)% Damage
Suffix of Runes 1 ต้านทาน ทุกธาตุ ของโทเทม (6-10)% Elemental, Resistance
Prefix Carved 1 เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (8-12)% Life
Prefix Trapping 1 เพิ่มความเสียหาย กับดัก (14-16)% Damage
Prefix Honed 1 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (6-8)% Speed
Prefix Rupturing 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ (15-18)% Damage, Attack, Critical
Prefix Sundering 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ (14-18)% Attack, Critical
Prefix Warrior's 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธสองมือประชิดขึ้น (4-6)% Attack, Speed
Prefix Jinxing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ด้วยไม้กายสิทธิ์ (6-8)% Attack, Speed
Suffix of Chilling 30 (6-10)% increased Effect of Cold Ailments Elemental, Cold, Ailment
Prefix Hale 1 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (21-25) Life
Prefix Healthy 35 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (26-30) Life
Prefix Sanguine 74 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (31-35) Life
Prefix Stalwart 82 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (36-40) Life
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (21-25) Mana
Prefix Cobalt 40 ค่า มานาสูงสุด (26-30) Mana
Prefix Azure 75 ค่า มานาสูงสุด (31-35) Mana
Prefix Sapphire 83 ค่า มานาสูงสุด (36-40) Mana
Suffix of Shocking 30 (6-10)% increased Effect of Lightning Ailments Elemental, Lightning, Ailment
Suffix of the Deadeye 1 เพิ่มค่า ความแม่นยำ (20-30)% ถ้าไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้ Attack
Suffix of Malevolence 36 เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 3 ให้กับการโจมตี Damage, Chaos, Attack
Suffix of Malice 48 เสริมความเสียหาย เคออส (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตี Damage, Chaos, Attack
Suffix of Sin 64 เสริมความเสียหาย เคออส (4-5) ถึง (6-7) ให้กับการโจมตี Damage, Chaos, Attack
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Cold, Attack
Suffix of Sleet 36 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (8-10) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Suffix of Ice 45 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Suffix of Rime 53 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-17) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Suffix of Floe 65 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (18-21) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Suffix of Glaciation 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (22-26) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Cold, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Fire, Attack
Suffix of Coals 35 เสริมความเสียหาย ไฟ (4-5) ถึง (10-12) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Suffix of Cinders 44 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-7) ถึง (13-16) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Suffix of Flames 52 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-9) ถึง (17-20) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Suffix of Immolation 64 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-12) ถึง (21-24) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Suffix of Ashes 76 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-15) ถึง (25-28) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Fire, Attack
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ธนู Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย มีด Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ดาบ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ Damage, Elemental, Lightning, Attack
Suffix of Static 35 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Suffix of Electricity 44 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (25-27) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Suffix of Voltage 52 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (29-32) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Suffix of Discharge 64 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (36-39) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Suffix of Arcing 76 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตี Damage, Elemental, Lightning, Attack
Prefix Energising 1 ฟื้นฟูมานา (0.5-1) ต่อวินาที Mana
Prefix Inspirational 40 ฟื้นฟูมานา (1.1-2) ต่อวินาที Mana
Prefix Resonating 75 ฟื้นฟูมานา (2.1-3) ต่อวินาที Mana
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Physical, Attack
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Physical, Attack
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Physical, Attack
Prefix Flaring 83 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย ขวาน Damage, Physical, Attack
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Physical, Attack
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ Damage, Physical, Attack
Prefix Tempere