วันนี้เราได้นำผลงานส่วนหนึ่งที่ถูกส่งเข้ามาของงานประกวดศิลปะมาให้ทุกคนได้รับชมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะประกาศผู้ชนะสัปดาห์หน้า สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด คุณเหลือเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์ที่จะส่งผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากเนื้อหาของ Path of Exile เข้าประกวด! งานประกวดครั้งนี้จะยุติลงในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม เวลา 03:00 น (เวลาไทย)

Fan Art ผลงานโดย BellenaErsThe Insatiable ผลงานโดย deynardeKitava and Thief ผลงานโดย disolinRest in Pieces ผลงานโดย johnq1eDarkest Blight ผลงานโดย Kardalak_IXSister Cassia ผลงานโดย Kassiopea_MMalachai, the Nightmare ผลงานโดย LeucomaAul, The Crystal King ผลงานโดย QqueNecromancer ผลงานโดย StellaTheSlayaWinter Orb Witch ผลงานโดย zxdrrtolkin13Posted by 
on
Grinding Gear Games

Report Forum Post

Report Account:

Report Type

Additional Info